EZ-base en Stabu hebben de intentie uitgesproken om samen te gaan werken.

De eerste stap voor het bundelen van krachten is gezet tussen EZ-base en STABU. Na initieel onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om in de databases van zowel EZ-base als STABU middels links naar elkaar te verwijzen, zodat meer informatie beschikbaar komt voor klanten en gebruikers van beide partijen.

Versterking over en weer
Bij het bundelen van de krachten kun je denken aan een situatie waarin een klant in EZ-base meer informatie over normen, wet- & regelgeving betreffende bepaalde producten wil weten. Middels een link naar STABU kan dan, uiteraard na het afsluiten van een licentie op STABU, vanuit het betreffende artikel doorgeklikt worden naar hetzelfde product in de STABU database, waar deze informatie gevonden kan worden.

Andersom is een situatie te bedenken waar een product, dat via de STABU specificatiesystematiek vanuit functionele en prestatie eisen is geselecteerd, besteld moet worden. Door de link vanuit STABU naar EZ-base te volgen, kan dan, eveneens na het afsluiten van een licentie op EZ-base, het betreffende product gevonden worden in de database van EZ-base. Op deze wijze voldoen beide “service providers” aan de behoefte van de markt om gemakkelijker door verschillende databases te navigeren en gebruik te maken van de kennis die in diverse databases is opgeslagen.