De economische groei trekt dit jaar aan tot 1,7% en volgend jaar tot 1,8%. Dat meldt het CPB in een persbericht.

De daling van de euro ten opzichte van de dollar en de forse daling van de olieprijzen hebben een positief effect op de Nederlandse economie. Maar ook het groeiende consumentenvertrouwen en de daarbij behorende groei van binnenlandse bestedingen draagt een steentje bij.

In het persbericht staat verder dat de werkgelegenheid toeneemt, maar dat nog niet direct van grote invloed is op de werkloosheid. Die daalt slechts licht naar 7% in 2016.

In bijgevoegde fan chart (pdf) wordt de onzekerheid rond CPB-ramingen weergegeven.