Pontmeyer is onzeker over 2015 en wil daarom de mogelijkheid open houden efficiencymaatregelen te nemen in de personele bezetting. Aldus FNV Bouw.

PontMeyer heeft volgens FNV Bouw aangeven het sociaal plan dat op 31 december 2014 afliep met een half jaar te willen verlengen tot 1 juli 2015. Voor FNV Bouw is dit reden om een ledenraadpleging te houden onder de medewerkers van het bedrijf.

PontMeyer stelt volgens de bond dat het lastig is om uitspraken te doen over de verwachtingen voor 2015, omdat er aanhoudende onzekerheid is over de ontwikkelingen in de bouwsector. "Daarom wil PontMeyer de mogelijkheid behouden om waar nodig en mogelijk efficiency- en optimalisatiemaatregelen te kunnen nemen in de personele bezetting. Naar verwachting betreft dit slechts enkele arbeidsplaatsen. Het spreekt vanzelf dat de medezeggenschap van PontMeyer hierbij betrokken wordt en indien nodig een adviesaanvraag ontvangt."