De drie brancheorganisaties in de hang- en sluitwerkbranche, ABHS, VHS en Vertaz, gaan de onderlinge contacten intensiveren Naar waar mogelijk zullen ze ook meer gezamenlijk optrekken.

De organisaties zien in dat er, ondanks de onderlinge verschillen, ook veel zaken zijn die zich lenen voor een gezamenlijke aanpak. Primair ligt de focus vooralsnog op het versterken van de netwerkfunctie, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld Politiekeurmerk Veilig Wonen en opleidingen zullen mogelijkheden tot samenwerking worden onderzocht.

Begin 2015 zal als eerste gezamenlijke activiteit een Nieuwjaarsborrel worden georganiseerd. Onder het motto ‘De gezelligste Golfdag van, voor en door de branche’ organiseren de partijen op 20 mei 2015 een gezamenlijk golftoernooi.