Van alle bedrijfstakken is de bouw het zwaarst getroffen door de crisis. De productie daalde met ruim 8%, de omzet nam met 7% af, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Waar de woning- en utiliteitsbouw het hardst zijn getroffen door de aanhoudende malaise, namen de omzetten in de grond-, water- en wegenbouw in de laatste drie kwartalen van 2012 toe. Dit laatste gebeurde vooral dankzij de leggers van kabels en buizen.

 

De vooruitzichten voor nieuwe projecten in de bouw zijn niet goed. De waarde van de verleende bouwvergunningen voor nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen was in de eerste elf maanden van 2012 bijna 29% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.