Wehkamp.nl is een van de 58 bedrijven, dat het Top Employers Nederland-keurmerk heeft ontvangen. Volgens het CRF Instituut heeft het onlinewarenhuis aangetoond een goede werkgever te zijn.

Dit instituut is begin jaren 90 opgericht met als doel om een onafhankelijke beoordeling en erkenning van het HR-beleid aan te bieden. Behalve Wehkamp.nl horen ook bedrijven als Technische Unie, T-Mobile en ProRail tot de goede werkgevers.