Nog tijdens de voetbalwedstrijd Nederland-Denemarken kwamen er aanmeldingen binnen voor de Hibin Branchedag een dag later. In totaal hebben zich 215 mensen aangemeld, waarvan 40% leden, 27% buitengewone leden en 33% externen (o.a. vertegenwoordigers van andere brancheorganisaties en partijen waarmee Hibin samenwerkt). De bekende “no show” was nog geen 10%, zodat de grote zaal van Antropia in Driebergen gevuld was met bijna 200 mensen. Daarmee werd het record van de branchedagen 2008 en 2009 (ruim 180 bezoekers) overtroffen.