PontMeyer rapporteert opnieuw betere resultaten in eerste halfjaar 2015.

Het gaat PontMeyer voor de wind. Onlangs gaf het concern al aan onder andere Jongeneel over te nemen van de Deli Maatschappij. En nu komt het voor de dag met glanzende halfjaarcijfers.

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van PontMeyer: “Het resultaat over het eerste halfjaar is ten opzichte van het eerste halfjaar 2014 gestegen, dankzij de duidelijk toegenomen vraag naar hout en bouwmaterialen en de gelijk gebleven kosten. De vraag nam toe door een licht herstel van de bouw. Daarnaast zorgde de tijdelijke verlaging van de BTW op de uurtarieven van de bouwbedrijven en het aantrekken van de verkoop van bestaande woningen, voor meer renovatie. De omzet steeg in het eerste halfjaar 2015 ten opzichte van 2014 met € 14,6 miljoen, oftewel 10%.
Ons kostenniveau is gelijk aan het eerste halfjaar 2014, dankzij strak financieel beleid en de maatregelen die de afgelopen jaren zijn getroffen op allerlei gebieden, zoals logistiek, personeelskosten en huisvesting. Er is ook hard gewerkt aan de omzetkant, door verbetering van de formule en het assortiment, verhoging van de productkennis van de medewerkers en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid."

"Genoemde maatregelen en activiteiten, in combinatie met de toegenomen vraag, hebben ertoe geleid dat PontMeyer sterk staat en op 23 juni jl. bekend kon maken voornemens te zijn om 100% van de aandelen van Deli Building Supplies van N.V. Deli Maatschappij over te nemen.”

Halfjaarcijfers

  • Omzetstijging van 10% tot € 161,4 miljoen (H1 2014: € 146,8 miljoen)
  • Kostenniveau gelijk aan H1 2014
  • Operationeel resultaat stijgt naar € 10,6 miljoen (H1 2014: € 4,8 miljoen)
  • Nettoresultaat € 7,4 miljoen (H1 2014: € 3,0 miljoen)
Toelichting op de resultaten

De omzetstijging van € 146,8 miljoen naar € 161,4 miljoen is met 10% ongeveer gelijk aan de marktstijging. De brutomarge is in het eerste halfjaar met meer dan 10% toegenomen. Het kostenniveau daarentegen is praktisch gelijk aan dat van vorig jaar. Daarmee is een verdere resultaatsverbetering gerealiseerd, die behalve in de resultatenrekening ook op de balans zichtbaar is. De voorraden zijn lager dan vorig jaar en het debiteurensaldo is minder hard gegroeid dan de omzet.

Vooruitzichten
De onzekerheid over de ontwikkeling van het bouwvolume maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten van geheel 2015. PontMeyer zal zich onveranderd blijven inspannen om te komen tot een betere propositie naar onze klanten, waarbij ook kosten en werkkapitaal kritisch gevolgd zullen blijven worden.