TABS Holland N.V., voorheen PontMeyer N.V., groeide door overname en herstel van de markt

 • Omzetstijging van 48% tot € 421,6 miljoen (2014: € 284,8 miljoen)
 • Kostenstijging 39,6% ten opzichte van 2014
 • Operationeel resultaat voor bijzondere posten € 24,5 miljoen (2014: € 8,2 miljoen)
 • Nettoresultaat € 15,4 miljoen (2014: € 5,8 miljoen)
 • (In deze cijfers zijn de resultaten van de overgenomen bedrijven verwerkt per 1 september 2015)

Op 10 september jl. nam PontMeyer N.V. de aandelen over van Deli Building Supplies B.V. en fuseerden de bedrijven in Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland). Alle bedrijfsonderdelen hebben 2015 afgesloten met een mooie resultaatverbetering, aldus een persbericht. "Ondanks de overname lag de focus op de behoefte van de klanten, vergroting van de aantrekkelijkheid van de formule, verbetering van de service, kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau. De medewerkers van TABS Holland hebben hard gewerkt en goed ingespeeld op het aantrekken van de markt. In 2016 gaan we door op de ingeslagen weg", zegt bestuursvoorzitter Anne Schouten. "De strategie is het zelfstandig voortzetten van de individuele bedrijven en samenwerking in de backoffice. De bedrijven zullen blijven concurreren in de markten waarin zij opereren. We zijn blij met de loyaliteit van onze klanten.”

Toelichting op de resultaten

Na de overname van 10 september 2015 zijn de cijfers van de Deli Building Supplies-bedrijven slechts voor vier maanden meegenomen in de jaarrekening van TABS Holland. Dit maakt de vergelijking van cijfers lastig.

 • Omzet steeg tot € 422 miljoen (2014: € 285 miljoen), een stijging van 48%.
 • Autonome omzetstijging van de voormalige PontMeyer-bedrijven 9,1%.
 • Operationeel resultaat voor bijzondere posten steeg tot € 24,5 miljoen (2014: € 8,2 miljoen).
 • Netto resultaat na belastingen was € 15,4 miljoen (2014: € 5,8 miljoen).
 • Totaal aan schades dat door faillissementen van klanten daalde opnieuw.
 • Omzetstijging van de individuele bedrijven is globaal gelijk aan de markt.
 • Aantal fte’s steeg vooral door de overname van 668 naar 1.400.
 • Kostenstijging was door diverse efficiëntieslagen relatief laag.

De overname van de aandelen van Deli Building Supplies is enerzijds gefinancierd door uitgifte van nieuwe aandelen en het aangaan van een achtergestelde lening en anderzijds door het opnemen van een grotere bankfinanciering. In totaal is voor een bedrag van € 12,5 miljoen aan nieuwe aandelen uitgegeven.

TABS bestaat uit:

 • Koninklijke Jongeneel (46 vestigingen)
 • Waaronder twee Megamat vestigingen
 • Importeur Heuvelman Hout,
 • Importeur RET Bouwproducten
 • De Hillegersbergsche Gevelproducten
 • Astrimex, gespecialiseerd in plafonds en wanden
 • PontMeyer (45 vestigingen)
 • Importeur Centrop Houtimport
 • Importeur Trima
 • Houthandel Van Dam
 • Timmerfabriek Houtindustrie Opmeer.