Handelaren in bouwmaterialen, verenigd in de Hibin, hebben met de vakbonden een nieuwe cao afgesloten. Die geldt voor de negenduizend werknemers in de sector.

De nieuwe bouwmaterialen-cao geldt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. In ie twee jaar worden de werkelijk betaalde salarissen verhoogd met 1,5% structureel per 1 december 2017 en met 2% structureel per 1 januari 2018. Daarnaast ontvangen werknemers met een fulltime contract een eenmalige uitkering van € 500,- bruto over 2017. Voor deeltijdwerknemers en werknemers die in de loop van 2017 in dienst zijn getreden geldt deze uitkering naar rato.

Een nieuwe arbeidstijdenregeling, een nieuw loon- en functiegebouw, aanpassing van de jeugdlonen, gelijke beloning voor payrollers en duurzame ontwikkeling van medewerkers worden aangepakt op basis van nieuwe afspraken. De bonden leggen de onderhandelingsresultaten met een positief advies voor aan hun achterban. Voor de werkgevers voldoet het reeds aan het mandaat dat eerder door het Hibin-bestuur werd verleend aan de onderhandelaars.