Volgens algemeen directeur Rien Wisse zit Buva middenin een transitie. “We maakten met ons bedrijf een transitie door van groothandel in hang- en sluitwerk naar producent. Maar eigenlijk is die transitie nooit af. We blijven met de markt meeveranderen."

"Wij hebben op een veranderende bouwwereld ingespeeld door alle elementen die we verkopen aan elkaar te koppelen met the internet of things. Dit systeem is ons antwoord op de toekomst in het bouwen.”

Toch was dit niet de belangrijkste boodschap die Wisse de aanwezigen van [Bouwgroothandel Bijeen] wilde meegeven. “Verandering is niet eenvoudig. Met het neerzetten van nieuwe producten ben je er niet. Het moeilijkste is om de mensen mee te krijgen. Een nieuwe positionering vraagt om een nieuwe manier van verkopen. Beslissingen die tot voor kort in de bouwkeet vielen, zijn nu strategische beslissingen die vroeg in het proces worden genomen. Dat vraagt om een andere benadering van de markt. De bouwwereld moeten blijven opletten wat hun functie is. Wij als ketenpartijen moeten daarop blijven inspelen.”

Lezen over de [BB]2018-presentaties van Anchormen, Bidfood, Buva, Van de Pol, Insert, Mitsubishi, Ploos van Amstel? Check https://mixpro-online.nl/tags/bb2018