De omzetgroei in de bouwmaterialengroothandel komt in 2018 uit op een gemiddelde van circa 5%.

Driekwart van de ondernemers in de branche verwacht ook komend jaar een stijging van de omzet. Oost-Nederland steekt daar met 94% positieve ondernemers ruim bovenuit. De verwachte omzetstijging komt daar dan ook uit op 7%, tegen 5,4% in het noorden, 4,9% in het westen en 4,1% in het zuiden.

Dit blijkt uit de vijftiende Conjunctuurmeting van Koninklijke Hibin onder ondernemers in de bouwmaterialengroothandel, uitgevoerd door Buildsight. Opmerkelijk is dat het berekende gemiddelde van de groei van de brutowinstmarge achterblijft bij de omzetgroei en zelfs daalt. Waar in het voorjaar nog een margegroei met 1,5% werd verwacht, gaan de ondernemers nu uit van 1,2%.

Over de Hibin Conjunctuurmeting
De Hibin Conjunctuurmeting najaar 2018 is het vijftiende onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in juni 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode in absolute aantallen rond de 35% en in percentage van de omzet in de branche op ruim 70%. Het onderzoek is daarmee in hoge mate representatief voor de gehele branche.