ZZp'ers worden steeds belangrijker voor de bouwmaterialenhandel.

Zzp’ers en klusbedrijven worden steeds belangrijker voor de bouwmaterialengroothandel. Deze klantengroep is inmiddels verantwoordelijk voor 43% van de professionele omzet, 33% van het totaal. De omzet is vrijwel gelijk verdeeld over nieuw en renovatie, maar het belang van renovatie en onderhoud is iets meer toegenomen. In het voorjaar van 2018 bedroeg het aandeel van de renovatie en onderhoud als onderdeel van de totale omzet 52%, in het najaar is dit opgelopen tot 55%.

Over de Hibin Conjunctuurmeting
De Hibin Conjunctuurmeting najaar 2018 is het vijftiende onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in juni 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode in absolute aantallen rond de 35% en in percentage van de omzet in de branche op ruim 70%. Het onderzoek is daarmee in hoge mate representatief voor de gehele branche.