De grote toename van zzp’ers en het vertrek van veel oudere vakmensen uit de bouw leiden tot een groot verlies van kennis op de bouwplaats. Terwijl de strenge wet- en regelgeving juist steeds hogere eisen stelt aan de vakman. Luchtdicht en brandveilig bouwen worden belangrijker en vragen nauwkeurig werken met materialen van hoge kwaliteit. Samen met de groothandel pakt tremco illbruck de handschoen op en deelt kennis. Dat begint al in de schappen van de groothandel met drie onderscheidende schapconcepten.

“Overal op de bouw waar twee bouwdelen elkaar ontmoeten, kunnen de producten van illbruck en Nullifire ingezet worden. Of het nu gaat om het water- of luchtdicht maken van verbindingen of het brandveilig afdichten van voegen. Voor alle toepassingen kan de professional een oplossing vinden binnen ons assortiment”, zegt Nico van der Meer van tremco illbruck in de vestiging van BouwCenter Logus in Goes.

Eisen en regelgeving
Aan de afwerkingen van aansluitpunten, doorvoeren en overgangen in gebouwen zijn in onder andere het Bouwbesluit strenge eisen en regels gesteld. Van der Meer: “Dat betekent dat de vakman, die bijvoorbeeld een naad dicht met purschuim, wel moet weten hoe hij dat ook echt goed kan doen. Ook moet hij weten of het juiste purschuim wordt gebruikt. Er zijn verschillende soorten en kwaliteiten voor verschillende toepassingen.” 
Daar ligt volgens Van der Meer al een belangrijke kans voor de groothandel. “Zodra de verkoopadviseur een klant vraagt waarvoor hij purschuim wil gebruiken, kan hij al gericht advies geven. Vaak zie je in de shop de zzp’ers en kleine aannemers komen en de prijs is voor de meeste dan toch leidend. Maar ook deze vakman moet voldoen aan de huidige en toekomstige kwaliteitseisen. Door de juiste vragen te stellen en indien nodig een ander type purschuim voor te stellen, bied je als kennispartner meerwaarde.”

Opkomst zzp’ers
In die rol van kennispartner kruipen de medewerkers van BouwCenter Logus graag, zegt Marc de Jager, Verkoper Bouwshop. 
“Wij merken hier op de winkelvloer dat de klant van nu minder specifieke kennis heeft dan pak ‘m beet tien jaar geleden. Dat heeft vooral te maken met het vertrek van veel ervaren, oudere vakmensen en de opkomst van zzp’ers. Vroeger leerde je het vak op de bouw, ook hoe je producten als lijmen, kitten en schuimen moest verwerken. Dat gebeurt nu veel minder. Terwijl de eisen die aan de verwerking gesteld worden, alleen maar strenger worden.”
Dus een klant die met een bus purschuim aan de kassa komt, krijgt steevast de vraag waarvoor het gebruikt gaat worden. “Maar ook vragen we dan of ze weten hoe ze het moeten verwerken. Het gebeurt nog wel eens dat ze niet eens weten dat je vooraf de bus goed moet schudden. Dat zijn allemaal zaken die de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat kunnen beïnvloeden.”

Handige driedeling
Om zowel de groothandel als de professional hierin te ondersteunen heeft tremco illbruck zijn assortiment verdeeld in drie ‘producttoepassingen’. Luchtdicht Bouwen, Afbouw en Brandveilig Afdichten. Van der Meer: “Door deze driedeling vervolgens te vertalen naar een nieuw schapconcept bieden we handige ondersteuning die op een eenvoudige manier helder maakt hoe en waarvoor onze producten toegepast kunnen worden.”

Afbouw
Centraal in dit concept staat het afbouwassortiment. “Hiermee richten we ons op de kleine aannemer en zzp’er. Zij zijn toch de klanten die bij de groothandel aan de balie hun producten kopen. Hen bieden we een basisassortiment waarmee eigenlijk het meeste werk al wel gedaan kan worden. Een high tack lijm, purschuim en toebehoren. Een totaalassortiment waarmee de professional aan de slag kan”, zegt Van der Meer.
Hoewel tremco illbruck zich met de twee andere productgroepen voornamelijk richt op grote aannemers, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren, hebben ook deze producten een belangrijk aandeel in de vernieuwde presentatie op de winkelvloer. “Stel een aannemer moet een uitbouw maken en wil extra aandacht besteden aan luchtdicht bouwen. Dan kan hij vanuit het afbouwassortiment een uitstapje maken naar de producten uit het Luchtdicht Bouwen-assortiment.”

Toegevoegde waarde
De nieuwe schappresentatie van tremco illbruck sluit volgens Van der Meer naadloos aan op de groeiende rol van kennisdeler die de fabrikant steeds meer krijgt. “Het geven van trainingen aan medewerkers van groothandels wordt steeds belangrijker. Wij moeten er immers voor zorgen dat zij illbruck en Nullifire producten zo goed mogelijk kunnen adviseren en verkopen. Dat is een toegevoegde waarde die wij bieden, zodat de groothandel diezelfde toegevoegde waarde kan bieden aan zijn klanten.”
Omdat de professional tegenwoordig minder leert op de bouw is hij afhankelijk van de kennis van andere schakels in de bouw, stelt De Jager. “Die kennis zit nu veel meer bij ons en de fabrikanten natuurlijk. Zij zorgen ervoor dat wij onze klant echt kunnen informeren, zodat die de shop verlaat met de zekerheid dat hij het juiste product meeneemt. En bovendien weet hoe het toegepast moet worden.”  

Flexibel assortiment
Het nieuwe schapconcept van tremco illbruck is per groothandel flexibel in te zetten. “Dat heeft enerzijds met de beschikbare ruimte in de shop te maken, maar ook met het type klanten van een vestiging”, zegt Nico van der Meer. De basis is eigenlijk altijd het Afbouwassortiment. “Maar van daaruit bepalen we in overleg met de ondernemer welke producten er bij komen. Zo zijn er ondernemers die heel bewust een aantal producten uit het Luchtdicht Bouwen-assortiment opnemen omdat daar veel vraag naar is. Wat dat betreft is alles mogelijk.”
In de vestiging van BouwCenter Logus in Goes hebben ze recent bewust gekozen voor de toevoeging van het assortiment Brandveilig Afdichten. De kenmerkende producten van Nullifire nemen een prominente plek in op één van de kopstellingen. “We hebben vorig jaar Luchtdicht Bouwen al toegevoegd en dat bevalt prima. We zien dat het schapconcept en de manier van presenteren echt werkt. Voor ons is Brandveilig Afdichten dan ook een mooie aanvulling in ons totaalassortiment”, zegt Marc de Jager.

Kennispartner
tremco illbruck richt zich niet alleen op de bouwmaterialengroothandel als het gaat om kennisdeling. “Ik sta regelmatig op een steiger of in een bouwkeet om trainingen en informatie te geven. Maar ook bij grote aannemers, projectontwikkelaars en bijvoorbeeld woningcorporaties zitten we aan tafel, tot zelfs architecten aan toe. Luchtdicht en brandveilig bouwen zijn voor die partijen erg belangrijk en zij vragen ons om advies.”
Daarnaast biedt tremco illbruck online talloze trainingen, adviestools, instructiefilms en andere vormen van ondersteuning voor opdrachtgevers en professionals.
Voor meer informatie: www.tremco-illbruck.nl