Onderweg naar de toekomst voor de bouwtoelevering kiest Hibin een nieuwe structuur. De aftrap daarvoor vond plaats op een speciaal congres in Zeist.

Koninklijke Hibin presenteerde afgelopen dinsdag ambitieuze plannen. De brancheorganisatie presenteert zich vanaf nu als Netwerk van de Bouwtoelevering. Hibin doet dat op basis van een nieuwe strategie die is gefundeerd op vier maatschappelijke opgaven. Daarbij hoort een eigentijdse netwerkaanpak met Experttafels waarbij men juist ook experts van buiten de bouwtoelevering oproept om aan te sluiten. De eerste reacties tijdens het Hibin-evenement ‘Samen aan de Slag’ waren positief. Hibin rekruteerde bijna tachtig mensen vanuit eigen gelederen en daarbuiten voor een of meer van de vier Experttafels die komend najaar van start gaan.

Het evenement ‘Samen aan de Slag’ was in de eerste plaats de presentatie van de Hibin-strategie ‘Netwerk van de Bouwtoelevering 2025’. De strategie is gebaseerd op vier opgaven die deel uitmaken van de dagelijkse praktijk van leden:

  • Versnelling van de bouw- en renovatieopgave
  • Minder primaire grondstoffen
  • Data voor stroomlijning van de bouwsector
  • Hindervrije bouwlogistiek

De bouwtoelevering kan volgens Hibin een bijdrage leveren aan het aanpakken daarvan door inzet van haar kennis, positie en rol.

De nieuwe Hibin-strategie is tot stand gekomen na een uitgebreide consultatieronde. Tijdens de algemene ledenvergadering in juni 2018 presenteerde Hibin al een toekomstverkenning onder de titel ‘Een Andere Wind’. De vraag ‘Wat betekent dit voor de bouwtoelevering’ is vervolgens beantwoord met een Delphi-onderzoek onder ondernemers en belangenorganisaties uit de bouwsector. Verduurzaming/circulariteit, de digitalisering, de versnelling van de bouwopgave en het beter stroomlijnen van de bouwlogistiek in Nederland kwamen daaruit als belangrijkste thema’s naar voren. De belangstelling voor de Experttafels die aan die thema’s gekoppeld zijn, bewijst volgens Hibin dat die doorvertaling wordt herkend door leden en netwerkpartners.

Hibin wil zich ook meer organiseren op een manier die past bij deze tijd. De commissiestructuur wordt grotendeels verlaten en vervangen door de genoemde Experttafels. Hibin verwacht binnen die Experttafels in steeds wisselende coalities te kunnen werken aan concrete onderzoeken, pilots en projecten. Uitgangspunt is dat het deelnemers ook persoonlijk iets moet opleveren in de vorm van kennis, ervaringen en contacten.