De ACM is akkoord met de overname van ijzerwarengigant Polvo door Grafton Netherlands. Wel is alertheid op inkoop geboden.

Grafton is de moeder van Isero IJzerwarengroep. En een dochter van het Ierse Grafton PLC, een conglomeraat van ondernemingen in  DHZ-retail en bouwgroothandel. Dat Grafton Isero-concurrent Polvo wilde overnemen, was voor de Autoriteit Consument en Markt (voorheen Mededingingsautoriteit) reden om de branche onder de loep te nemen. Polvo en Isero onder één moeder vormen samen namelijk een netwerk van 131 vestigingen en een omzet van meer dan € 300 mln. Lees hier meer details over de overname van Polvo door Isero-moeder Grafton.

Mededinging niet in gevaar

De ACM heeft nu besloten dat er geen beletsel is voor de overname: ACM-website: "Grafton Holdings Netherlands B.V. mag Polvo B.V. overnemen. Op 11 april 2019 is bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de voorgenomen concentratie gemeld tussen Grafton Holdings Netherlands B.V. en Polvo B.V.. Het is een melding in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. De transactie valt onder het concentratietoezicht zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet. Het betreft een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet. De ACM heeft deze voorgenomen concentratie onderzocht. Een vergunning is niet nodig. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren."

Landelijk én regionaal voldoende concurrentie

De ACM heeft onderzocht wat de gevolgen van de overname zijn voor de mededinging, door onder andere interviews te houden met verschillende afnemers en concurrenten. Uit dat marktonderzoek blijkt dat na de overname technische groothandels als Destil, Mastermate en Bouwmaat zowel landelijk als regionaal voor voldoende concurrentie blijven zorgen. De ACM heeft daarom geen reden om aan te nemen dat de concurrentie wordt belemmerd.

Alertheid op inkoop

De ACM verder: "Door de overname zullen ook verschuivingen plaatsvinden op de inkoopmarkt. De partijen zijn namelijk nu nog aangesloten bij verschillende inkooporganisaties. De gezamenlijke participatie van marktpartijen in inkooporganisaties vraagt om alertheid. Samenwerking kan risico’s opleveren voor bijvoorbeeld uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie of coördinatie van inkoop."