In het kader van HAL's voornemen om Jongeneel- en PontMeyer-moeder TABS van de beurs te halen, werden voorlopige cijfers bekend.

​Resultaten TABS Holland eerste vijf maanden 2019

  • Omzetstijging van 6% tot € 324 mln (vorig jaar: € 306 mln)
  • Kostenniveau 1% hoger dan vorig jaar
  • Operationeel resultaat stijgt met 15% naar € 24 mln (vorig jaar: € 21 mln)
  • Nettoresultaat € 18,2 mln (vorig jaar: € 15,4 mln)

Lichte stijging, getemperde (nog steeds positieve) verwachtingen

René Olsthoorn, bestuursvoorzitter van TABS Holland: “Het resultaat over de eerste vijf maanden is ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar licht gestegen. De vraag naar hout en bouwmaterialen nam gemiddeld verder toe ook al zijn de eerste berichten over afkoeling van de bouwmarkt op diverse plaatsen te lezen. De orderportefeuilles van aannemers zijn minder lang gevuld dan een jaar geleden en ook onderaannemers zijn weer gemakkelijker te vinden. Volgens de NVM daalde het aantal verkochte woningen in het eerste kwartaal met 3% ten opzichte van 2018 en het aantal woningen dat te koop staat met 17%. Daarnaast wordt aangegeven dat de nieuwbouwmarkt stagneert. Onder meer in de juni rapportage van ING is te lezen dat de bouw in 2019 verschuift van woningbouw naar utiliteit en infra."

Verbetering van formules en assortiment, kennis en service

Olsthoorn verder: "Deze marktontwikkelingen hebben invloed op de omzetontwikkeling van TABS Holland, maar binnen TABS Holland wordt blijvend hard gewerkt aan verbetering van formules en assortimenten, verhoging van de productkennis van de medewerkers en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid. Onze focus blijft onverminderd op onze klanten gericht om in combinatie met interne verbeteringen een goede positie in de markt te krijgen en te houden.”