TABS zag zijn omzet in 2019 stijgen met 1,4%. De winst groeide met € 5,8 mln (+11,7%). De moeder van Jongeneel en PontMeyer houdt de situatie (Corona) nauwlettend in de gaten en keert in dit kader van onzekerheid liever geen dividend uit.

De resultaten van Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS) groeiden door in 2019.Resultaten 2019. De omzet groeide met 1,4% naar € 730 mln (2018: € 720 mln). Tegelijkertijd stegen ook de kosten: (exclusief bijzondere posten) met 1,0% ten opzichte van 2018. Daardoor kwam het netto-omzetresultaat exclusief bijzondere posten uit op € 55,3 mln (2018: € 49,5 mln).

TABS' nettoresultaat bedroeg € 39,8 mln (2018: € 32,7 mln), dat betekent een resultaat per aandeel van € 5,88 (2018: € 4,83). Toch stelt de directie v oor om geen dividend uit te keren gezien de Corona-crisis en de onvoorspelbare gevolgen voor de bouw in het algemeen en de TABS-omzet en resultaten in het bijzonder.

Bijzondere tijden

René Olsthoorn, CEO van Timber and Building Supplies Holland over de cijfers: “Het zijn bijzondere tijden. In dit persbericht maken we melding van tevredenstellende resultaten over het afgelopen jaar, maar het voelt enigszins ongemakkelijk om terug te kijken naar 2019 terwijl op dit moment in Nederland verstrekkende maatregelen worden genomen die we nog niet eerder hebben meegemaakt. De impact hiervan op de economie in het algemeen en de bouwsector in het bijzonder is niet goed te overzien. Wij monitoren de situatie op dagbasis en hebben verschillende scenario’s uitgewerkt waarin aandacht is voor de veiligheid van personeel en klanten, de supply chain en liquiditeiten. De Nederlandse economie groeide in 2019 voor het zesde jaar op rij. Ook de bouwsector groeide afgelopen jaar gestaag verder, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) geeft aan dat de groei in de bouw 4% was. De groeipercentages wisselden per segment."

Grote bewegingen in 2020

"Toch was het beeld over 2019 niet alleen positief. Zo liep de vergunningsverlening voor nieuwbouwwoningen vanaf begin 2019 zichtbaar terug. In de tweede helft van 2019 nam dit effect verder toe, mede als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek. De onzekerheid die stikstof en PFAS met zich meebracht heeft tot heftige reacties geleid, ook vanuit de bouwsector. Een belangrijke zorg is dat een terugval van het bouwvolume tot uitstroom van arbeidskrachten uit de branche zou kunnen leiden, waarmee de situatie voor langere tijd zou aanhouden.
In de rapportage van het EIB van 22 januari wordt de verwachting uitgesproken dat de groei van de totale bouwproductie in 2020 en 2021 stilvalt en in 2020 zelfs met 1% zal afnemen, maar we moeten er rekening mee houden dat er veel grotere bewegingen plaats gaan vinden."

Zelfstandig voortzetten bedrijven

"Voor ons betekent dit enerzijds dat we de ontwikkelingen goed volgen en daarop zullen moeten acteren zoals we ook in het verleden hebben gedaan, maar anderzijds zullen we onze strategische lijn continueren: de klant voorop, hard werken en door middel van een uitgebreid assortiment, goede kennis en service als echte partner optreden voor klanten en leveranciers. TABS Holland staat er, ook in onzekere tijden. In 2015 fuseerden de PontMeyer- en Deli Building Supplies-bedrijven in Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland). Door TABS Holland-breed gebruik te maken van de beste systemen en best practices, bieden de bedrijven de klant maximale service. De strategie is het zelfstandig voortzetten van de bedrijven en optimale samenwerking in de backoffice.”

De omzetstijging van de TABS-bedrijven is globaal gelijk aan de markt, aldus TABS zelf. Het aantal fte’s daalde van 1.508 naar 1.497. De kostenstijging was door diverse efficiëntiemaatregelen laag. De bankschuld is verder afgebouwd. In 2019 is fors geïnvesteerd in het bedrijf, zowel in de vestigingen als in ICT oplossingen.