Willem van Meurs is de nieuwe voorzitter van Vertaz, de branchevereniging van ijzerwarenhandelaren.

Op 18 juni was er een (virtuele) Algemene Ledenvergadering van branchevereniging Vertaz.

Daar werd onder andere besloten over benoeming en herbenoemingvan bestuursleden van de brancheverenigingen voor ijzerwarenhandelaren.

Per 18 juni ziet het bestuur er als volgt uit:

  • Willem van Meurs (voorzitter)
  • Mischa Maatkamp (penningmeester)
  • Jacqueline Beer (lid)
  • Ard Keller (lid)
  • Rien Wisse (lid)
  • Bas Willemsen (lid)
  • Pieter Bram Woltjer (lid)

Willem van Meurs (Polvo) volgt Jacqueline Beer dus op als voorzitter. Beer blijft wel lid van het bestuur en ook voorzitter van de Stichting Covij (vakopleidingen). Pieter Barm Woltjer (Probin Telder) is nieuw in het bestuur.