De vestigingen van Hornbach gaan nog dit jaar veranderen van binnenverlichting. 

Het lijkt misschien kokommernieuws in deze zomermaanden, maar Hornbach (internationaal) verwacht dat de investering van circa € 9 mln haar CO2-footprint met enkele duizenden tonnen per jaar vermindert en schat dat de elektriciteitskosten jaarlijks met € 4 mln dalen.

Zeven van de vijftien Nederlandse vestigingen beschikken al over ledverlichting. Deze zomer wordt het startschot gegeven voor de ledconversie in de andere acht vestigingen.

De overstap naar ledverlichting is een logische, gezien Hornbachs visie op duurzaam ondernemen.  Evert de Goede vervolgt: “We zetten graag een stap extra. Onze vestigingen in Amsterdam en Duiven bijvoorbeeld, worden verwarmd met stadsverwarming waarvan de warmte afkomstig is van afvalverbrandingsinstallaties.”