Mede dankzij de aansluiting van Polvo pluste Ferney in 2020 met 20%.

Het jaar 2020 was een veelbewogen jaar, dat ze bij Ferney niet snel zullen vergeten, zo klinkt het uit Heerhugowaard.

Als ze bij Ferney de balans opmaken, zien ze het uittreden van twee leden, de overname van een lid door een ander Ferney-lid en uiteraard ook Covid-19. Door al die ontwikkelingen kwam de gebudgetteerde omzet gedurende het jaar flink onder druk.Door groei via webshops van bestaande leden en door de toetreding van Polvo (overgenomen door Isero-moeder Grafton Netherlands) de prognose voor 2020 toch gehaald: met een omzetindex van 120 ten opzichte van 2019 heeft Ferney over 2020 een omzet gerealiseerd van € 317 mln.

Uitbreiding inkoop en verkoop

In de loop van 2020 is het inkoopteam uitgebreid en zijn er uitstekende inkoop- en daardoor ook verkoopresultaten geboekt, meldt het Ferney-persbericht. "Een verdere professionalisering van logistieke diensten zoals dropshipments en 'family grouping' is in 2020 in gang gezet en zal in 2021 worden afgerond. Het jaar 2021 staat in het teken van diverse nieuwe ontwikkelingen waaronder, EDI (Purchase to Pay) en productdata. De buitendienst van Ferney is met ingang van 2021 versterkt. Dit, in combinatie met nieuwe assortimenten binnen de eigen merken en uitbreiding van het marketingteam, betekent dat u de producten van Kelfort, Oxloc en Ironside nog meer in de markt zult tegenkomen."