De vrees voor retailers als Hornbach en Bauhaus is gehalveerd onder bouwmaterialenhandelaren.

Dat blijkt uit Hibins Conjunctuurmeting.

In het lijstje grootste bedreigingen staat prefab (door 39% genoemd) nog steeds bovenaan. Bijna een op de vijf noemt de coronapandemie, terwijl ontwikkelingen op de arbeidsmarkt niet langer als probleem worden gezien (0%!). De opkomst van retailbedrijven als Hornbach en Bauhaus - eind 2020 door 21% van de respondenten genoemd – komt nog maar bij een op de tien bedrijven op hun lijstje van grootste bedreigingen voor.

Bij de grootste uitdagingen zien we naast e-commerce een relatief hoge score bij prefab (genoemd door 28% van de respondenten) en een afgenomen score bij duurzaamheid (van 21% naar 15%).

We weten trouwens niet precies of de vrees voor Hornbach en Bauhaus in absolute zin is afgenomen. Het kan natuurlijk ook zijn dat die vrees hetzelfde is gebleven, terwijl de zorgen omtrent prefab en corona harder gegroeid zijn.

Check meer cijfers uit de Conjunctuurmeting van Hibin

Wil je actuele omzetcijfers zien? Check dan de MONITOR BOUWGROOTHANDEL met rechtstreekse real-time omzetcijfers uit driekwart van de bouwgroothandel.