De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat vanaf 2022 ingrijpende gevolgen hebben voor aannemers. Het aantoonbaar opleveren van kwaliteit wordt de standaard en daar wordt door een deel van de aannemers nog te licht over gedacht. Bijvoorbeeld als het gaat om het aanbrengen van een plat dak. “Dakbedekking is meer dan een velletje EPDM of nieuwe toplaag bitumen goed en waterdicht aanbrengen”, aldus Alfred Vermeulen, directeur sales van Mawipex.

Met twee concepten van fabrikant Firestone richt Mawipex zich op de professionele dakdekkers en aannemers. “Voor de professional die dagelijks op het dak staat bieden we het Firestone RubberGuard-assortiment dat we deels via de groothandel en deels rechtstreeks aan maximaal 25 grote geautoriseerde dakdekkersbedrijven leveren.” Firestone RubberCover EPDM wordt volledig via de technische en bouwmaterialengroothandel verkocht. “Een assortiment voor de generalist en met name populair onder aannemers die zonder hulp van een dakdekker een uitbouw willen opleveren”, zegt Vermeulen.

Enorme groei

EPDM heeft de afgelopen jaren ‘een enorme groei’ doorgemaakt als dakbedekking. “Was het aandeel EPDM tien jaar geleden niet groter dan 5%, inmiddels is dat marktaandeel tot ruim 25% gegroeid. En die groei zet door, vooral vanuit de aannemerij.” Een verklaring voor de populariteit heeft Vermeulen wel: “Het is een volledig verlijmbare dakbedekking waarbij geen open vuur nodig is zoals bij bitumen wel het geval is. Daarvoor werd en wordt in de regel de hulp van een dakdekker ingeroepen. Doordat de aannemer de EPDM relatief eenvoudig zelf kan verlijmen, kan hij sneller werken zonder het risico te lopen dat er bij het branden van de dakbedekking brand ontstaat, waar de aannemer vaak niet voor is verzekerd.”

Voordeel met risico’s

De relatief eenvoudige verwerking van EPDM is een groot voordeel van het materiaal. Maar er schuilt ook meteen een risico in. “De uiteindelijke dakbedekking is onderdeel van een compleet daksysteem en daar is vaak te weinig aandacht voor. De verlijming van de Firestone RubberCover EPDM op de isolatielaag daaronder is essentieel voor de kwaliteit van het complete dak. Maar lang niet iedere isolatieplaat is geschikt voor verlijmde systemen.” Daarnaast is ook niet iedere lijm geschikt om EPDM op isolatiemateriaal te bevestigen. Vermeulen: “Je ziet vaak dat aannemers kiezen voor een isolatieplaat en daarmee het dak isoleren. Vervolgens verlijmen ze de EPDM op die isolatielaag en denken dan klaar te zijn. Maar schijn bedriegt en helaas kom je daar vaak alleen achter als het mis gaat. Maar dan zijn de gevolgen voor de aannemer vaak enorm.”

Onafhankelijk gekeurd

Als in 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen effectief is, moet de kwaliteit van het complete daksysteem door een onafhankelijke kwaliteitsborger goedgekeurd worden. “Dan moet de aannemer kunnen aantonen dat de verschillende onderdelen van het daksysteem gezamenlijk voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Van de toplaag tot de constructie en de bevestiging daarvan: de prestaties van de gehele dakconstructie moeten aan eisen voldoen en die moeten gedocumenteerd aangetoond kunnen worden”, zegt Vermeulen. Dat betekent dat aannemers na 1 januari 2022 niet langer testcertificaten van losse onderdelen van een dakopbouw kunnen gebruiken. “De kwaliteit van het complete systeem moet aangetoond worden, waarbij met name vliegvuurbestendigheid en de weerstand tegen windbelasting een belangrijke rol spelen.”

Externe brand

Voor een plat dak op een nieuwbouw geldt de klasse Broof(t1) voor de dakafdichting. Deze klasse geeft de prestatie van een dak weer bij blootstelling aan een externe brand (NBN EN 13501-5). “Deze klasse moet de ontwikkeling van secundaire brandhaarden voorkomen door te vermijden dat de dakafdichting doorboord wordt of dat de brand zich aan het oppervlak kan verspreiden. Deze klasse wordt toegekend na een proef en geldt voor het volledige dak zoals het geplaatst wordt.” Volgens Vermeulen wordt bovendien vaak onderschat welke enorme krachten dakconstructies moeten kunnen opvangen door wind en andere weersomstandigheden. “Al met al is het aanbrengen van een goed plat dak een complexe zaak, waarbij veel aannemers niet direct stilstaan. Terwijl ze vanaf volgend jaar wel twintig jaar aansprakelijk zijn voor de kwaliteit.”

Kies voor één systeem

Reden voor Mawipex om 2021 te gebruiken om – samen met de groothandel – het belang van de keuze voor een compleet daksysteem onder de aandacht te brengen. “Daarbij is onze voornaamste boodschap: kies voor één systeem en wijk daar niet van af. De verschillende producten van zo’n complete dakopbouw zijn op elkaar afgestemd en juist die onderlinge samenhang bepaalt de kwaliteit”, zegt Vermeulen.

Firestone Building Products

Zo biedt Mawipex een compleet systeem, bestaand uit producten van Firestone Building Products. Van de damp-remmende folie Firestone V-Gard, de PIR/ALU-isolatieplaten Firestone Resista AK-RF, Firestone contactlijm tot de Firestone RubberCover EPDM. Vermeulen: “Een compleet daksysteem waarop je als verwerker garantie krijgt omdat het systeem in zijn geheel is getest. Maar als de aannemer in de groothandel besluit zijn vaste merk isolatieplaten in plaats van die van Firestone te gebruiken, vervalt die garantie als blijkt dat deze plaat conform de opgave van de producent niet geschikt is voor verlijmde systemen of de vliegvuur prestatie-eis niet haalt in dit systeem.”

Goed advies

Dat maakt de rol van de groothandel daarin dus essentieel, aldus Vermeulen. “De medewerkers die de aannemers adviseren, moeten eveneens op de hoogte zijn van de eisen die volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gelden. Hun klanten zijn er immers bij gebaat dat ze materialen kopen waarmee ze de gevraagde kwaliteit kunnen leveren. Je wilt geen discussie achteraf over herstelwerk dat uitgevoerd moet worden omdat er in de groothandel verkeerde producten zijn geadviseerd.”

Vermeulen merkt dat de kennis over de Wkb in de bouwmaterialengroothandel deels wel aanwezig is. “Daar is het besef groter dan bij veel aannemers. Vooral bij de wat kleinere aannemers zie je een afwachtende houding en hoor je vaak ‘we zien het allemaal wel’. Maar daarvoor zijn de wijzigingen te ingrijpend dus het is ook aan de handel om hierin te communiceren. Er liggen echt kansen om waarde toe te voegen als kennispartner.”

Mawipex Academy

Met de Mawipex Academy biedt de leverancier zelf een uitgebreid scholings- en trainingsprogramma voor professionele aannemers, installateurs en handelspartners. “Onze academy wordt door Hibin gecontroleerd en we bieden naast producttrainingen ook opleidingen voor efficiënt en kostenbesparend werken. Dat doen we wekelijks in onze vestiging in Rilland, maar we gaan ook samen met de groothandel naar een klant om ter plekke een training te verzorgen.” 

Tectum Group

Mawipex is leverancier van duurzame dakafdichtingssystemen voor platte daken en is sinds 2012 onderdeel van het snelgroeiende familiebedrijf Tectum Group. “Tectum Group was een concurrent van ons in België en was al importeur van Firestone Building Products. Met een breder aanbod dan alleen EPDM-dakbedekking, maar ook de PIR-isolatie en andere materialen”, aldus Vermeulen. Met meer dan 500 medewerkers en een jaarlijkse omzet van meer dan € 160 miljoen is Tectum Group de grootste dakdekker van België en is ook actief in Nederland en Polen. Tectum Group opereert vanuit Genk. Mawipex functioneert als zelfstandige eenheid, maar profiteert wel van de professionele ondersteuning van de groep.

Mawipex, Rilland, 0113.55.77.77, info@mawipex.nl, www.mawipex.nl