De schaarste en prijsstijgingen van bouwmaterialen en klusartikelen waren voor Radar reden om eens in de materie te duiken.

Het TV-programma Radar vroeg zich af of de stijgende prijzen echt alleen toe te schrijven zijn aan de leveringsproblemen, of dat de populariteit van het doe-het-zelven er toch iets mee te maken had. Radar: "Dat laatste ontkenden de bouwmarkten, soms wat misnoegd om de impertitente vraag: 'De bron van de verhogingen ligt bij de industrie.'."

Praxis vertelde aan Radar dat de prijsstijgingen alleen te maken hebben met de significante verhoging van grondstofprijzen, beperkte beschikbaarheid van grondstoffen of producten en de veel hogere transportkosten: "De aanpassing van onze verkoopprijzen volgt de verhogingen van de inkoopprijzen."

Bij Hornbach doen ze er alles aan om beschikbaarheid te waarborgen, meldt Hornbach aan de TV-journalisten. Preventief heeft Hornbach al voor een hogere beschikbaarheid van goederen gezorgd. "Bijvoorbeeld door nieuwe leveranciers aan te trekken, alternatieve transportroutes te kiezen en vroegtijdig in te kopen."

Ook Hubo bekende dat de winkels 'slechts doorrekenen en fabrikanten volgen'. De prijsstijgingen zouden vooral hout en bouwmaterialn betreffen. "Bij het hout zien we een prijsstijging van 10 tot soms wel 40 procent."

Radar meldt dat Gamma- en Karwei-moeder Intergamma eigenlijk liever niet reageerde. De organisatie geeft aan goede en langlopende contracten met leveranciers te hebben, waardoor de bouwmarkten vooralsnog goed bevoorraad zijn. "Wij houden de ontwikkeling van de (product-)prijzen voortdurend in de gaten, met als belangrijkste uitgangspunt dat we altijd scherpe consumentenprijzen willen hanteren. Wij doen geen uitspraken over prijsbeleid."