Zevij-Necomij te Oosterhout en Transferro te Zwolle gaan op korte termijn een vergaande samenwerking aan. Bundeling van krachten op het gebied van inkoop en digitalisering zal op termijn grote voordelen bieden, verwachten zij.

Voor alle duidelijkheid: de twee inkoopcombinaties zijn voornemens die samenwerking aan te gaan. Die samenwerking leidt tot een versterking van de marktpositie voor Zevij-Necomij, voor Transferro en voor de bij hen aangesloten groothandels. Het voornemen is dat Transferro zich als lid en contractant aansluit bij Zevij-Necomij en zich zelfstandig verder ontwikkelt in logistieke en verkoopondersteunende activiteiten voor haar leden.

Samen € 675 mln en 744 vestigingen

Zevij-Necomij te Oosterhout, met een inkoopomzet van € 550 mln en Transferro Zwolle, met een inkoopomzet van € 125 mln, zijn inkooporganisaties voor groothandels in IJzerwaren en Gereedschappen, overwegend gericht op de professionele markt. Bij Zevij-Necomij zijn 143 groothandels aangesloten met in totaal 544 vestigingen en bij Transferro gaat het om 110 groothandels met in totaal 200 vestigingen. Het onderbrengen van de inkoopactiviteiten en de digitale dienstverlening bij Zevij-Necomij leidt tot een verbetering van de inkooppositie maar ook tot een forse kostenbesparing voor alle partijen.

Zwolle blijft Zwolle

De bij Transferro aangesloten groothandels zullen gebruik blijven maken van de logistieke dienstverlening via het magazijn van Transferro in Zwolle en van de verkoopondersteunende activiteiten van Transferro. Voor de inkoopcondities en voor de digitale diensten zullen zij zich richten op Zevij-Necomij. Zo zal er volop gebruik gemaakt gaan worden van het EDI-portaal. Bij Zevij-Necomij geschiedt de facturatie naar de groothandels voor 100 % in EDI op regelniveau. Men krijgt ook toegang tot de digitale Z-N-catalogus waarin 2,2 mln. artikelen zijn opgenomen. Via deze digitale catalogus kan met één druk op de knop EDI-bestellingen worden verricht bij meer dan 500 leveranciers.

Professioneler en efficiënter

Met deze samenwerking wordt in de keten weer een nieuwe stap gezet, die leidt tot verdere professionalisering en tot een efficiëntere dienstverlening aan zowel de aangesloten groothandels als aan de leveranciers. Het maakt de keten als geheel efficiënter en concurrerender. De komende weken zal in nader overleg worden getreden met de leden van beide organisaties en de plannen verder worden uitgewerkt.