Circulair, herbruikbaar en refurbished. Je ziet het steeds meer. Ook Isero draagt met zijn magazijn nu een steentje bij aan het hergebruik van bouwmaterialen. Door de opslag van hebruikbaar sanitair voor de woningen van corporatie Eigen Haard.

In juni 2020 startte Eigen Haard de samenwerking met Re-use BV, om 30% van zijn mutatiewoningen circulair te verbeteren. Opdekdeuren, hang- en sluitwerk en sanitair worden sindsdien uit woningen gehaald die gesloopt worden. "We knappen deze op en gebruiken ze in onze mutatiewoningen", zegt Ronald Lagrand van Re-use.

Ook Isero is toegevoegd aan deze samenwerking. ‘Zij gaan de voorraad opnemen van het sanitair. Wel zo handig om een voorraadje te hebben,' aldus Legrand. "Door het gebruiken van deze circulaire producten in onze woningen dragen we bij aan een duurzamere toekomst. De samenwerkingscombinatie Eigen Haard, Re-use, en Isero zorgt er ook voor dat de vervoersbewegingen van de aan te leveren producten minder worden. En dat zorgt weer voor een besparing op de CO2-uitstoot. Kortom, op naar een duurzame samenwerking."

Bron: Linkedin Eigen Haard