Inkooporganisatie voor de technische groothandel Zevij-Necomij heeft in 2021 een omzet gerealiseerd van € 570 mln.

Na de 2021-cijfers van Transferro bereikten ons ook de jaarcijfers van Zevij-Necomij. Zevij-Necomij's 2021-omzet van € 570 mln is 16 % hoger dan in 2020. De autonome omzet steeg met 13%. Voor 3% was de stijging afkomstig van de aansluiting van nieuwe contractanten.

Bouw groeit harder dan techniek, België harder dan Nederland

Tussen de sectoren was er ook sprake van een duidelijk verschil. De omzet bij de aangesloten Nederlandse groothandels in de bouw steeg met 13%, bij de Nederlandse industriegroothandels steeg de omzet met gemiddeld 7 % en bij de aangesloten Belgische groothandels steeg de omzet ten opzichte van 2020 met 18%. Dit alles maakt dat de omzet van Zevij-Necomij in 2021 uitkomt op € 570 miljoen. Onderdeel van de omzetstijging was een stijging van prijzen met gemiddeld 4,5%. De aanleiding hiervoor was de wereldwijde economische opleving die leidde tot schaarste aan grondstoffen. In de jaren 2020 en 2019 was de gemiddelde prijsstijging 1,75%.

Tevreden over cijfers

Marc de Dobbelaere, Algemeen Directeur van Zevij-Necomij, kijkt wanneer het om de omzet en de financiële resultaten gaat, met tevredenheid terug naar het jaar 2021. “De Corona-crisis leidde tot veel onzekerheid en maakte voorspellen wederom moeilijk. Achteraf is het mooi om te zien dat onze sector er niets of nauwelijks van te lijden heeft gehad. Het jaar 2021 is ook het jaar waarin de samenwerking met Transferro tot stand kwam. Deze is gestart per 1 oktober en inmiddels zijn alle Transferro- groothandels aangesloten. We hebben in die zin ook een mooi startpunt voor het jaar 2022.”

2022: digitalisering en magazijn-activiteiten

Veel aandacht zal blijven uitgaan naar de digitalisering binnen de sector en naar uitbreiding van de magazijnactiviteiten. De groothandels spelen een cruciale rol bij de distributie van goederen en bij de distributie van data. Zevij-Necomij ondersteunt daarbij door gericht te investeren op deze terreinen. In Oosterhout beschikt Zevij-Necomij over 11.000 m2 magazijn. Op het gebied van digitalisering wordt nauw samengewerkt met diverse ondernemingen, waarbij EZ-base in Hazerswoude en D Soft in Merelbeke (B.) belangrijke partijen zijn. Op Europees vlak bestaat de samenwerking binnen Euro Craft. Ook die samenwerking zal verder worden geïntensiveerd in 2022.

Check meer over Zevij-Necomij. Of check de 2021-cijfers van collega-inkoopcombinatie Transferro. Wist je trouwens dat Transferro – zelf een inkoopcombinatie – lid is van inkoopcombinatie Zevij-Necomij?

Benieuwd naar meer van dat soort dwarsverbanden in de bouwmaterialenhandel, houthandel en ijzerwarenhandel? Naar de trends, de sleutelfunctionarissen, de kerngegevens, de marktcijfers en achtergrondverhalen? Check dan de [Business Update Bouwgroothandel].