“Samen met distributie­partners naar de bouw”. In het vermarkten van de verschillende merken en concepten naar de bouw, maakt Construction Products Group graag gebruik van de logistieke expertise van haar distributiepartners. “Samen bieden we toegevoegde waarde. Ieder vanuit onze eigen rol en kracht, maar juist in die samenwerking zit de meerwaarde voor onze klanten in bouw en industrie”, zegt Gert-Jan Beukers, sales manager.

 

Die toegevoegde waarde zit in de combinatie van de concepten van CPG, de daar aanwezige specialistische kennis en de distributiekracht van de groothandel. Beukers: “Behalve onze concepten kan de handel onze kennis ook meeverkopen. En als distributeur verzorgt de groothandel zaken als just-in-time delivery, individuele voorraadplanningen en afspraken over de bevoorrading met klanten.”

Concepten voor huidige bouwtrends

Met haar merken biedt CPG volgens Beukers voor alle huidige bouwtrends een passend concept. “Luchtdicht bouwen, bouwkundige brandveiligheid, afbouw en prefab zijn belangrijke thema’s voor bouwers. Niet alleen hebben we daarvoor passende producten en concepten, binnen die thema’s kijken we ook heel actief naar duurzaamheid. In de bouw en industrie is dat eveneens een actueel speerpunt.”

De initiatieven die CPG voorbereidt op het gebied van duurzaamheid gaan serieuze impact hebben op de bouwplaatsen, aldus de sales manager. “Net als voor de verschillende concepten die we in ons assortiment hebben, geldt ook voor de duurzame ontwikkelingen dat we hiervoor een bewuste strategische keuze hebben gemaakt.”

Wet kwaliteitsborging

Een belangrijk deel van de concepten van CPG kan een grote rol spelen in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. “Die wet wordt per 1 januari 2023 definitief ingevoerd en brengt voor bouwers meer verantwoordelijkheid met zich mee. Ze moeten aantonen dat het door hun opgeleverde werk aan de gestelde normen voldoet.”

Om klanten daarbij te helpen heeft de producent zelf ook geïnvesteerd. “Van documentatie en data tot begeleiding, training en advies op projectniveau: wij zijn klaar voor de nieuwe wetgeving.”

Checklist luchtdicht bouwen

Om aannemers concreet te helpen bij het voldoen aan de Wkb heeft CPG een checklist voor luchtdicht bouwen ontwikkeld. “Onze checklist is ontwikkeld onder toezicht van Plangarant, een van de kwaliteitsborgers voor de Wkb. Deze checklist kunnen we als tool aanbieden aan klanten waarna zij zelf de registratie eenvoudig vastleggen. Die registratie wordt door alle andere kwaliteitsborgers erkend omdat ze weten dat wij deze door Plangarant hebben laten beoordelen.”

Ook voor de vele adviezen die CPG jaarlijks geeft, geldt dat ze Wkb-proof zijn. “Daar kunnen onze distributiepartners van profiteren. Door onze adviezen als usp in te zetten, biedt de handel meerwaarde aan klanten. Die liften zo mee op onze krachtige samenwerking.”

Applicateursnetwerk

Hoewel de concepten van CPG door aannemers en onderhoudsbedrijven zelf kunnen worden toegepast, biedt de producent ook de mogelijkheid om ze te laten aanbrengen door geselecteerde applicateurs. “We werken samen met partners, die onze concepten vakkundig verwerken.”

Vooral als het gaat om lucht­afdichting moet het werk zorgvuldig uitgevoerd worden. “Ontwikkelingen als BENG hebben ervoor gezorgd dat hiervoor meer aandacht is gekomen. Met ons applicateursnetwerk bieden we klanten de garantie dat het werk goed uitgevoerd wordt. Service die onze distributiepartners samen met onze concepten kunnen meeverkopen”, zegt Beukers.

Aanvullend advies

Dezelfde driehoek biedt CPG met het assortiment voor bouwkundige brandveiligheid. Beukers: “Ook deze producten mogen klanten zelf toepassen. Zeker als het gaat om de wat kleinere klussen zoals het plaatsen van een manchet of een kabeldoorvoer. Toch zie je vaak dat er dan wel aanvullend advies wordt gevraagd. Het besef dat het om veiligheid gaat, maakt klanten alert. Mede daarom willen wij ze daarbij ook echt aan de hand nemen, zeker de klanten voor wie het repeterend werk is zoals onderhoudsbedrijven.” Zo komt CPG binnenkort met een app waarin een logboek bijgehouden kan worden. Voor de grote klussen worden vaak de applicateurs ingezet.

De afgelopen jaren is het aandeel van dit concept voor de handel steeds groter geworden. “Nederland heeft naast een nieuwbouwopgave ook een flinke renovatie- en transitieagenda. Daarin komt steeds meer aandacht voor de brandveiligheid van vooral de naoorlogse woningen. Ook in die verduurzaming van de woningvoorraad bieden onze producten een oplossing.”

Dicht op de innovatie

De prefab industrie wist CPG jaren geleden al rechtstreeks te vinden. “Met onze concepten voor wind- en waterdichting, brandwerendheid en verlijming werden wij door de industrie benaderd. Zij wilden met fabrikanten zelf aan tafel. Voor ons interessant omdat we zo samen met de industrie konden investeren en dicht op de innovatie zaten.”

Vanaf het moment dat CPG bewust koos voor de groothandel als distributiekanaal, heeft ook de groothandel een positie in prefab. “Wij komen nog steeds bij de industrie, maar altijd samen met onze distributiepartners. Zij leveren en zo zijn we gezamenlijk betrokken vanaf de ontwikkeling in de fabriek tot de montage op de bouwplaats.”

Geloof in prefab

Dat CPG gelooft in prefab blijkt wel uit de geplande uitbreiding van het team dat daarvoor verantwoordelijk is. Beukers: “We werven momenteel nieuwe medewerkers, die zich op prefab gaan richten. Zo moeten BIM-adviseurs klanten kunnen ondersteunen en willen we onze positie in prefab verder gaan uitbreiden.” (Zie ook kader ‘Renovatie als nieuw concept’)

Minder afval op bouwplaats

Met de aansluiting bij Ecovadis toont CPG dat de fabrikant niet alleen oog heeft voor de verduurzaming van bestaande woningen, maar ook kritisch kijkt naar interne duurzaamheid. “Ons retoursysteem voor pur-bussen is daar een mooi voorbeeld van. We zoeken naar manieren om afval op de bouwplaats te verminderen. Zo hebben we worstjes ontwikkeld die we in plaats van kokers gaan aanbieden”, zegt Beukers. De worstjes van 300ml gaan op de bouw zorgen voor een flinke afvalreductie ten opzichte van de kokers. “Dat scheelt tot wel 87% afval.”

Om die worstjes goed te vermarkten heeft CPG volgens Beukers de handel wel nodig. “We moeten ons duurzame verhaal samen vertellen aan corporaties en vastgoedbeheerders om ook hen te overtuigen van het belang dat we samen hebben. Duurzaamheid is op al onze afdelingen nadrukkelijk aanwezig en dat moet het bij onze distributiepartners en klanten ook zo zijn.”

Renovatie als nieuw concept

In de verduurzaming van de bestaande bouw komen alle merken van CPG samen. “In de renovatiemarkt liggen heel veel kansen voor ons. Reden om renovatie als nieuw concept binnen onze organisatie neer te zetten. Daarin bundelen we alles wat we in huis hebben. Producten en kennis op het gebied van afdichting, brandveiligheid én vloersystemen”, zegt Beukers.

illbruck BIM-bibliotheek

Woningcorporaties en vastgoedbeheerders willen ondersteuning en zoeken kennispartners in de verduurzaming van hun woningvoorraad. “Wij zijn van mening dat we een rol hebben in de activering binnen de renovatie. Door van de verduurzaming van de bestaande bouw een op zichzelf staand concept te maken, kunnen we die rol de komende jaren ook actief oppakken.” Om het hele adviestraject verder te ondersteunen heeft CPG recent voor de illbruck-producten een compleet pakket BIM-objecten gepubliceerd in een BIM-bibliotheek.

CPG Europe, Arkel, 0183.56.80.19, info-nl@cpg-europe.com www.cpg-europe.com