De Bouwcenter-ondernemers namen onlangs unaniem een nieuwe strategie aan. Was dat niet gebeurd, dan had er een tweedeling in de organisatie gedreigd.

Dat zei Bouwcenter- en Veris-directeur Lex Hemels. Op [Bouwgroothandel Bijeen] lichtte hij de nieuwe Bouwcenter-strategie al toe. De drie pijlers zijn: de meest persoonlijke bouwgroothandel, one-stop-shop op afbouw en BouwGroen.

Koplopers afsplitsen

In een uitgebreid MIXpro-interview zei Hemels hoe spannend het had kunnen worden. Als de strategie niet aangenomen was geworden, zou dat de afstand tussen de Bouwcenter-ondernemers hebben vergroot en misschien zelfs tot een tweedeling in de organisatie hebben kunnen leiden. Hemels legt uit: “In dat geval waren de voortrekkers vast en zeker op eigen houtje aan de slag gegaan met de speerpunten uit de strategie. We hadden zelfs koplopers onder onze ondernemers die de groep tijdens de discussie toespraken en zich hardop afvroegen: ‘als wij dit niet gaan doen, wat zijn we dan nog voor groep?’.”

Breed gedragen

Maar zover is het niet gekomen, want de nieuwe Bouwcenter-strategie werd unaniem aangenomen. De manier waarop Bouwcenter het strategie-traject samen met de ondernemers doorliep was doordacht: “We hadden een goede afspiegeling van onze ondernemers in de projectgroep voor de strategie. Die groep bestond uit een kleine 30 man, als goede dwarsdoorsnede van Bouwcenter. Met grote en kleine ondernemingen en gevestigde ondernemers, maar ook zonen en dochters van. Denk aan Nathalie Rab, Teunis van Dieren en Thomas Swinkels. Om niets te missen, want generaties Z en Y kijken toch anders naar de wereld dan de babyboomers en generatie X.”

Het complete interview met Bouwcenter-directeur Lex Hemels lees je hier.