Hibins halfjaarlijkse conjunctuurmeting geeft de bouwgroothandel cijfermatig inzicht op 2022 en de verwachtingen voor 2023. Qua omzet en marge loopt het tweede halfjaar van 2022 iets achter op eerdere verwachtingen.

De bouwmaterialengroothandel verwacht in 2023 een omzetdaling van -3,2%. De verwachtingen zijn minder positief dan in het voorjaar 2022. De verandering in omzet in het najaar 2022 ten opzichte van het najaar 2021 bedraagt +4,2%. De winstmarge zal naar verwachting van de ondernemers in de branche in 2023 licht dalen met -0,4%. De verwachtingen zijn minder positief dan de verwachting uit de conjunctuurmeting voorjaar 2022. Toen werd uitgegaan van een margegroei van +0,6%. De bedrijven geven aan dat de bouwvolumes afnemen. Deze afname is groter dan de omzetdaling in euro’s laat zien. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting najaar 2022 van Koninklijke Hibin, netwerk van de bouwtoelevering.

Over de Hibin Conjunctuurmeting
De Hibin Conjunctuurmeting najaar 2022 is het 23e onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in het voorjaar van 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight.