Hibins halfjaarlijkse conjunctuurmeting geeft de bouwgroothandel cijfermatig inzicht op 2022 en de verwachtingen voor 2023. De handel voorziet verdere prijsstijgingen tot wel 25% en kan die maar gedeeltelijk doorrekenen.

De bouwgroothandels melden in het najaar van 2022 een gemiddelde stijging van de inkoopprijzen met 15%. Afhankelijk van het assortiment zijn de onderlinge verschillen groot. Bijna de helft van de respondenten gaat uit van 11 tot 25% hogere inkoopprijzen. De respondenten geven aan de hogere inkoopprijzen over het algemeen door te kunnen berekenen; 27% kan het volledig doorberekenen, 40% kan dat grotendeels doen en nog eens 30% geeft aan de gestegen prijzen gedeeltelijk te kunnen doorberekenen. Organisaties voorzien in de komende twaalf maanden scherpere prijsconcurrentie (45%), verdere digitalisering van het bestelproces (42%), kostenreductie (24%) en vergroting van de bedrijfsomvang door eigen groei/acquisitie (24%).

Zie het bericht over de omzet- en margeverwachtingen van de bouwgroothandel.

Over de Hibin Conjunctuurmeting
De Hibin Conjunctuurmeting najaar 2022 is het 23e onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in het voorjaar van 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight.