Hibins halfjaarlijkse conjunctuurmeting geeft de bouwgroothandel cijfermatig inzicht op 2022 en de verwachtingen voor 2023. Uitdagingen zien de groothandels genoeg, zo blijkt uit de cijfers.

De grootste uitdagingen in de branche zijn de gestegen energiekosten (59%), de stikstof-problematiek (43%), de gevolgen van de oorlog in Oekraïne (41%), personeel/arbeidsmarkt instroom (35%) en duurzaamheid (30%). De digitaliseringsthema’s voor volgend jaar betreffen e-commerce (67%), ERP (57%) en datamanagement (50%). Waar in het voorjaar 2022 een derde van de respondenten aangaf e-commerce te zien als grootste uitdaging, geeft nu slechts 8% aan dit als grootste uitdaging te zien.

In 2023 verwacht de helft van de respondenten extra behoefte te hebben aan gekwalificeerd personeel, waarbij 60% aangeeft geschikt personeel te kunnen vinden. Bedrijven verwachten gemiddeld 2,4 fte extra nodig te hebben.

Het percentage internetverkopen als onderdeel van de totale omzet in het najaar 2022 ten opzichte van het najaar 2021 is gestegen naar 7,5%.

De respondenten geven aan dat service en toegevoegde waarde (60%) en kennis en deskundigheid (57%) de grootste kansen zijn voor de bedrijven.

Zie het bericht over de omzet en marge-verwachtingen van de bouwgroothandel. Of check het bericht over Prijsstijgingen in de Bouwgroothandel.

Over de Hibin Conjunctuurmeting
De Hibin Conjunctuurmeting najaar 2022 is het 23e onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in het voorjaar van 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight.