Hibin gaat niet in op de door de FNV gestelde eisen van 14,3% loonsverhoging en een reiskostenvergoeding van €0,21 per gereisde kilometer. Daarnaast eist de bond vanaf 1 januari 2023 een Automatische Prijs Compensatie (APC) voor alle loonschalen en daadwerkelijk betaalde salarissen.

De FNV gaf Hibin tot 12 februari 12:00 2023 de tijd in te gaan op het voorstel. Dat deed Hibin niet.

Hibin vindt de eisen van de FNV 'onverantwoord hoog' en 'uit de pas met de realiteit'. De branchevereniging heeft eerder al een eindbod gedaan dat gebaseerd is op het voorstel van de bonden zelf. Dat is evenwichtig, vindt Hibin zelf: namelijk een loonstijging van 6,2% over 2023 voor een gemiddeld loon in de branche. Om medewerkers in deze tijden tegemoet te komen heeft Hibin haar leden geadviseerd om het eindbod alvast in te voeren.

Stakingen op komst?

In tegenstelling tot FNV hebben CNV en De Unie geen ultimatum gesteld aan Hibin. De zogenaamde driekwartsvergaderingen om de steun voor actie te peilen, hebben onvoldoende opgeleverd om acties te rechtvaardigen. Hibin: "Nu we besloten hebben niet in te gaan op de eisen, zullen er mogelijk acties volgen. We hebben nog een gesprek met FNV over de veiligheid en het ordentelijk verlopen van de acties, mochten deze er komen."

Wel CAO voor IJzerwarenhandel

De ijzerwarenhandel (onderdeel van WTG) kwam onlangs wel een nieuwe CAO overeen. Die is ongeveer in lijn met het eindbod dat Hibin aan de vakbonden deed.