“Klaar voor verdere groei binnen retail.” Het tuinassortiment van Weber Beamix is al vele jaren via doe-het-zelfzaken in de Benelux verkrijgbaar. Voor deze en andere retailpartners zocht de producent nog naar aanvulling van het productgamma. “Die uitbreiding hebben we gevonden met de twee nieuwe duurzame voegzanden, die we in maart op de markt hebben gebracht”, zegt Heleen Voskuil, channelmanager Retail Benelux.

De duurzame eigenschap van de nieuwe voegzanden heeft vooral betrekking op de waterdoorlatendheid. “Tijdens een recent gehouden top van de Verenigde Naties stond water prominent op de agenda. De centrale boodschap was het belang om zoveel mogelijk regenwater in de bodem te laten verdwijnen. Consumenten staan er hier nog niet zo vaak bij stil, maar zowel in België als in Nederland hebben we in 2022 nog te maken gehad met lange periodes van droogte met alle gevolgen van dien”, zegt Sasha Hens, Benelux productmanager tile fixing & waterproofing.

Tuin ontharden

Om ervoor te zorgen dat particulieren hun tuinen ‘watervriendelijker’ maken, wordt vaak opgeroepen om de tuin te ontharden, oftewel tegels te verruilen voor groen zoals planten of gras. Voskuil: “Vergroenen kan echter ook door de voegen van je terras waterdoorlatend te maken. Daar zetten wij met onze twee nieuwe voegzanden op in.”

Voor beide nieuwe voegzanden geldt dat ze eenvoudig te verwerken zijn. “Een belangrijke voorwaarde voor de retailmarkt; consumenten moeten het eenvoudig zelf kunnen verwerken. Daarop hebben we de nieuwe voegzanden ook geselecteerd”, zegt Voskuil, die toevoegt dat de nieuwe zanden onkruidmijdend zijn. “Hoewel de voegen wel water doorlaten richting de bodem, krijgt onkruid van onderaf geen kans om omhoog te komen.”

Flexibel zand voor fijne voeg

Onkruidmijdend voegzand flex is het nieuwe voegzand voor fijne voegen van 1 tot 10 millimeter. Hens: “Deze voeg bestaat uit een polymeerzand dat met een trilplaat helemaal in de voeg aangebracht kan worden. Vervolgens kunnen de tegels met water worden besproeid, zodat een stevige en egale, maar tegelijk ook flexibele en waterdoorlatende voeg ontstaat.” De waterdoorlatendheid van de voeg zorgt er zo voor dat ook een terras bijdraagt aan het doorgeven van regenwater aan de bodem.

Voorgemengde harde voeg

De tweede toevoeging aan het assortiment is Onkruidmijdend voegzand hard. Hens: “Ook dit voegzand is door de consument eenvoudig te verwerken. We hebben het zand namelijk al voorgemengd met een biologische hars en luchtdicht in plastic verpakt in een emmer. De inhoud van de plastic zak kan over de vooraf bevochtigde bestrating worden verdeeld. Vervolgens kan het voegzand in de lengterichting en diagonaal met een trekker in de voegen worden geveegd. Daarna kan extra water met lage druk op de bestrating gespoten worden om het vullen te vereenvoudigen. De hars in het zand zorgt ervoor dat de bredere voeg hard wordt en voldoende stevigheid biedt aan bijvoorbeeld flagstones, waaltjes en cobblestones.”

Door in dit voegzand hars te gebruiken in plaats van cement, voorkomt Weber Beamix de kans op witte uitslag op de stenen of tegels. “Door het risico daarop weg te nemen, voegen we een voegzand toe waarmee ook consumenten zelf een harde voeg kunnen aanbrengen. Bovendien zorgen we ervoor dat het vervangen van cement door hars niet ten koste gaat van de kwaliteit van de voeg”, zegt Hens.

Compleet assortiment

Voor de tuincentra geldt dat het tuinassortiment van Weber Beamix nog niet beschikbaar was. Voskuil: “Met de toevoeging van de twee nieuwe voegzanden hebben we een in onze ogen compleet assortiment. Producten waarmee we meerwaarde kunnen bieden aan de verschillende winkels.”

Naast de voegzanden bestaat het assortiment van de fabrikant uit producten om te stabiliseren, buitenstuc en beton voor schuttingpalen.

Handige beslisboom

Voor de presentatie van de twee nieuwe voegzanden in het retailkanaal heeft Weber Beamix een speciale keuzehulp gemaakt. “Consumenten kunnen aan het schap met een handige beslisboom eenvoudig kiezen welk voegzand ze nodig hebben. Op die beslisboom staan al onze voegzanden en op basis van drie stappen komt de consument uit bij het juiste product. Wat heb ik, wat wil ik en welk voegzand heb ik daarvoor nodig.”

Volgens Hens is de beslisboom ontwikkeld om te voorkomen dat consumenten door de bomen het bos niet meer zien. “Er is voldoende te kiezen, maar welke moet ik hebben voor mijn terras of pad? Het antwoord op die vraag vindt de consument eenvoudig zelf.”

Twee kleuren

De nieuwe voegzanden zijn verkrijgbaar in twee kleuren, naturel en antraciet. “Met die twee kleuren hebben we de vraag voor voegzanden redelijk afgedicht, omdat de meeste consumenten daarmee uit de voeten kunnen”, zegt Hens. Door bij de introductie al meer standaard kleuren aan te bieden, wordt het keuzeproces weer ingewikkelder. “Terwijl juist het gemak voor de consument een belangrijk uitgangspunt is geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe voegzanden”, vult Voskuil aan. 

Stap richting klimaatneutraal

Als onderdeel van Saint Gobain deelt Weber Beamix de ambitie om in 2050 geheel klimaat neutraal te zijn. “Dat houdt in dat we dan als totale organisatie geen CO2 meer uitstoten. Binnen die afspraken is de ontwikkeling van onze voegen waarin we het cement vervangen door hars zeker een interessante en innovatieve stap in de duurzame richting”, zegt Voskuil.

Hens vult aan: “We werken op veel vlakken aan verduurzaming en bieden consumenten de kans om met onze producten zelf ook actief te verduurzamen. Zo zorgen de nieuwe voegzanden voor een verantwoorde doorlating van regenwater naar de grond. Met als voor de consument prettig neveneffect dat ze minder snel last hebben van veel water op het terras tijdens hevige regenval.”

Gratis sample! Scan de QR code.

Weber Beamix, Eindhoven, 040.259.79.00, info@weberbeamix.nl, www.weberbeamix.nl

Laat je verrassen door onze voegzanden en ga naar www.nl.weber/onkruidmijdend-voegzand