Intergamma haalt eerste artikeldata van leveranciers uit GS1 Data Source

“Accurater, sneller en makkelijker artikeldata binnenkrijgen, dat is waar Intergamma naar streeft”, vertelt Erwin Kreber, medewerker van de afdeling Datamanagement. “Dit is de eerste, heel belangrijke stap. Een belangrijk signaal richting onze leveranciers, maar ook richting de gehele branche. Deze automatiseringsslag hangt immers al jaren boven de markt, maar nu gaat het echt gebeuren”.

Uitfasering Excelbestanden
Het proces is op dit moment aan de zijde van Intergamma nog semi-automatisch. “De leverancier voert de logistieke gegevens van artikelen in – momenteel alleen nog van nieuwe artikelen - en de afdeling Datamanagement van Intergamma haalt deze informatie uit de GS1 Datapool. Daarna worden deze data in de vorm van Excelbestanden ingelezen in het bronsysteem Hybris ADB”, licht Kreber toe. “Wij moeten nu dus nog een handeling verrichten, maar in de toekomst wordt de uitwisseling van artikelgegevens volledig automatisch door de uitfasering van de Excelbestanden.”
Lees het hele artikel op de site van GS1