‘Terug naar het menselijke’

Het bericht baarde in eerste instantie opzien: Life & Garden, een tuincentrumketen, en DGN, een formulehuis voor dhz-ketens, kondigden hun verloving aan. “Onze leden beslissen of we in de loop van het volgend jaar trouwen”, glimlacht Life & Garden-directeur Ger Oomen. “We zijn ons allemaal bewust van de voordelen die het samengaan oplevert.”