Omzetsnelheid en omloopsnelheid zijn belangrijke kengetallen in de hedendaagse retail. De onderliggende redenen zijn ook begrijpelijk voor niet-economen, maar het zijn toch vooral lieden die beroepsmatig met cijfertjes van doen hebben die deze wijsheid uitdragen. De eigen wijsheid (twee woorden) heeft geleerd om je niet te veel aan te trekken van de goedbedoelde adviezen van bankiers en accountants die een zekere afstand tot de werkvloer hebben.

De zomer van 2015 was (weer) typerend. In februari lag ons magazijn al tjokvol met airco’s ventilatoren, insectendoders, parasols en andere zomerhandel. Hadden ze er weet van gehad, waren de financieel adviseurs terstond gaan hyperventileren. Toegegeven: bij het naderen van de langste dag was nauwelijks omzet gemaakt in betreffende assortimenten. Zorgelijk, omdat bekend is dat de belangstelling direct mindert bij het korten der dagen. Gelukkig kende juni een stevig warmteoffensief en verkochten de ventilatoren en zndere zomerproducten als warme broodjes. Frustrerend is wel dat de bovenliggende schakel in de bedrijfskolom berekend blijkt te zijn op één korte hittegolf. Einde juni was het al gebeurd met de verkrijgbaarheid van airco’s, vliegenlampen. Op winkelniveau hadden we onze nek uitgestoken en gezorgd voor een degelijke startvoorraad. Het was voorshands geen rare veronderstelling dat een deel van de voorraad in ons eigen kleine magazijn zou moeten overwinteren.

De importeurs/groothandels waren aanmerkelijk voorzichtiger; gemiddeld genomen werkten zij met een zeer beperkt voorraadrisico. Op dat niveau is kennelijk goed geluisterd naar de cijfer-bobo’s. Mogelijk speelde de vrees voor online-aanbieders een rol. Ook factoren als schaarse ruimte, demodering en bederf zijn denkbaar. Meer aannemelijk echter is de bezorgdheid over kapitaalbeslag. Ook in de huidige tijd met een ongekend lage rentevoet hield de branche het hoofd onvoldoende koel en liet collectief veel kansen liggen.

Omdat de handelsmarge in alle gevallen hoger is dan de rentelast, is het verstandig om hier bij de voorraadpositie rekening mee te houden. Investeren kan immers beter anticyclisch. Voor de eigen winkel staat nog zes ton strooizout in opslag; sleeën en sneeuwscheppen vulden we vorige maand aan tot een economisch onverantwoord peil. Koning winter mag komen. Ook een tweede koudepiek in één seizoen kunnen we hebben, al doende met de zomer van 2016.