Ook al zijn ze niet direct belanghebbend, toch mogen concurrenten als Gamma en Praxis klagen tegen de komst van een nieuwe Hornbach in Zwolle. Zo oordeelde de Raad van State deze week.

In een eerdere zaak twijfelde de Raad van State of de bezwaren van concurrenten als Gamma en Praxis tegen de komst van Hornbach naar Zwolle wel ontvankelijk waren. De Staatsraad Advocaat Generaal onderzocht die vraag en deed een uitspraak: Ja, een bedrijf of een omwonende kan met een beroep op het gelijkheids- of het vertrouwensbeginsel bereiken dat de bestuursrechter alsnog een besluit toetst aan een norm die strikt genomen niet hun belangen beoogt te beschermen.

Partijen krijgen nu twee weken de tijd om te reageren op deze conclusie waarna de Raad van State opnieuw uitspraak doet. Tot die tijd staat Hornbach dus in ieder gaval in de wachtkamer in Zwolle.