In de commotie rond de mogelijke komst van Bauhaus naar Den Bosch meldde ook Hornbach zijn interesse. De gemeente zet de deur echter alleen open voor één van beide.

Lokale ondernemers uit de regio staken de koppen bij elkaar over de mogelijke komst van Bauhaus naar Den Bosch. Een aanwezige ambtenaar van de gemeente Den Bosch bezwoer daar dat de gemeente voornemens is om éénmalig een uitzondering te maken op het bestemmingsplan. “Het gaat dus niet om Bauhaus én Hornbach.” Initiatief Overbewinkeling was blij met die toezegging van de gemeente, maar had wel een kanttekening. “Dat klinkt mooi, maar we zijn bang dat dat, als de gemeente eenmaal een uitzondering maakt op langjarig, consequent beleid, de deur toch opengaat voor andere initiatieven.”