René Smit
Senior fiscalist bij Marshoek & Schaap Belastingadviseurs

Vlak na kerst kreeg ik een ondernemer aan de lijn. “Hoeveel is mijn vrije ruimte voor de werkkosten­regeling op dit moment”, vroeg hij mij. Nou dat kon ik hem wel vertellen. Op basis van de WKR-monitor had hij nog € 357 over. Perfect binnen de fiscale lijnen gebleven dus was mijn stelling.

 

De ondernemer in kwestie wilde een aantal mede­werkers belonen voor hun extra inzet in het afgelopen jaar zonder dat dit tot extra werkgeverslasten (lees: 80% loonbelasting) zou leiden. Hij had gerekend op meer vrije ruimte, maar was vergeten dat voor de werk­kostenregeling alles inclusief btw gaat.

Ik ontdekte dat hij nog geen personeelsvereniging (PV) had. Hij had er wel over gehoord, maar vond het een hoop gedoe. Ik vertelde dat er veel broodje aap verhalen de ronde doen. Waar het in de praktijk niet goed gaat, is wanneer de ondernemer de kaders niet goed weergeeft en zaken minder strak vastlegt. Een personeelsvereniging kan juist in je voordeel werken. Dan vraagt eenmalige acties, maar geeft daarna veel fiscale comfort. Werknemers lopen er veelal warm voor en ervaren meer saamhorigheid, ondanks het feit dat zij vanuit hun netto loon geld voor de PV inleggen. Dat hebben ze er vaak voor over. Twee vliegen in één klap!

 

Een belangrijke voorwaarde voor een PV is dat de werkgever niet meer mag bijdragen dan de mede­werker. Daarnaast moet een PV een eigen bestuur hebben bestaande uit medewerkers. Mits goed vastgelegd en besproken geen onoverkomelijke voorwaarden.

Met de ondernemer is afgesproken dat hij bij de notaris een PV gaat oprichten. De PV krijgt de organisatie van het personeelsuitje als taak. Op deze manier valt het niet meer in de vrije ruimte van deze ondernemer in 2016 én kan hij toch een netto bonus geven!