Beslist.nl bracht de klusongevallen in kaart. Het klussen gaat gepaard met de nodige risico’s, zo blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. Doe-het-zelvers veroorzaken jaarlijks ongeveer 130.000 ongevallen. In ruim 80.000 van de gevallen is een medische behandeling noodzakelijk. De meeste klusslachtoffers vallen op zaterdag, de minste op zondag. Ongeveer de helft van alle klusongevallen vindt plaats in de periode mei tot en met augustus. De meeste klusongelukken gebeuren tijdens het zagen, boren en schilderen. Een groot deel van de verwondingen wordt veroorzaakt door het snijden aan een cirkelzaag (6%), een val van een ladder (6%) of het snijden aan een hobbymes (5%). Ruim de helft van het letsel ontstaat aan de handen (51%), maar ook het hoofd (11%) en de voeten (10%) zijn kwetsbaar tijdens het klussen.Infographic klussen (en gereedschap) door beslist.nl