De Belgische krant De Tijd Schrijft over een 'splijting in tweeën van Intergamma door conflict tussen aandeelhouders'. Alsof twee groepen aandeelhouders rollebollend met elkaar over straat gaan. Wie het Guinness-dossier beter kent, beseft dat dat wel meevalt.

De Belgische krant De Tijd en het Financieele Dagblad kloppen het verhaal een beetje op. Volgens info die de MIX-redactie heeft, valt dit allemaal wel mee. Operatie Guinness - de overname van CRH's bouwmarkten plus de bijbehorende reorganisatie - voorzag van meet af aan in de keuze voor franchisenemers om al dan niet mee te doen. De organisatie kent daardoor straks feiteijk twee bloedgroepen van aandeelhouders/franchisenemers. Maar deze vermeende 'splijting in tweeën' is dus niet onverwacht, maar ingecalculeerd als 'part of the deal'.

Juist einde aan verstoorde verhoudingen
De zeven aandeelhouders die net als Bricorama de oude situatie verkiezen, vreesden voorheen ook een versplintering binnen Intergamma. Maar in hun verklaring na de recente aandeelhoudersvergadering blijkt die kou uit de lucht: "Het belangrijkste is dat er nu een eind is gekomen aan de dreigende verstoring van de onderlinge verhoudingen. Dat is van belang omdat niet alleen de markt de nodige uitdagingen kent maar ook de transformatie naar een hybride bedrijf alle aandacht vergt in de komende tijd. In het verdere vervolg zullen alle franchisenemers weer gezamenlijk kunnen samenwerken in hun relatie met de franchisegever."

De enige die onheilspellende woorden heeft geuit in de kwestie is Bricorama, thans Bourrelier Group: "We vinden de overname onverantwoord en zullen ons ertegen blijven verzetten." Eerder pleitte Bricorama nog voor eendracht.

Zie www.mixonline.nl/tags/guinness voor veel achtergrondberichten in deze ingewikkelde kwestie.