Bourrelier Group blijft zich verzetten tegen Intergamma’s plan om de winkels van Van Neerbos over te nemen en de organisatie om te vormen in een mix van franchise- en filiaalbedrijf. De Fransen noemen het een onbesuisde actie en spreken van een Stalinistische methode.

Bourrelier Group – voorheen Bricorama – blijft zich verzetten tegen Operatie Guinness waar de meerderheid van aandeelhouders zich in februari achter schaarde. Daartoe vroeg de Franse franchisenemer en aandeelhouder (75 winkels en 3,4% van de aandelen) een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Tijdens die vergadering (9 mei) eist Bricorama opheldering over de positie van franchisenemers die zich verzetten tegen project Guinness.

No-go en Stalinisme
Woordvoerder Evert Blaauwendraad zegt dat Bourrelier Group zich op alle mogelijke manieren zal verzetten tegen de manier waarop de transactie nu is vormgegeven. “Guinness is een onbesuisde actie.” Naast andere bezwaren is zijn grootste 'no-go' dat er de nieuwe opzet een Stichting Continuiteit kent die 35% van de aandelen in handen krijgt en het samen met de 15% van Van Neerbos (CRH) voor het zeggen heeft. “Op die manier moeten de andere aandeelhouders alles betalen maar tegelijkertijd hun zeggenschap prijsgeven. Ik noem dat een Stalinistische methode van de directie en Raad van Commissarissen om de macht te behouden.”
Bourrelier Group vreest verder dat Intergamma zich te zwaar belast met schulden, hoge rente en lage solvabiliteit waardoor er weinig ruimte overblijft voor investeringen waar een dynamische markt straks misschien om vraagt.

Terug naar rechter?
Bourrelier Group zal olgens Blaauwendraad alles op alles zetten om Guinness in zijn huidige vorm van tafel te krijgen. “Ik ga onze juridische strategie niet prijsgeven, maar we zullen na de aandeelhoudersvergadering mogelijk heroverwegen om de procedure bij de rechters van de Ondernemingskamer te hervatten.”
Dat de meerderheid van aandeelhouders in februari nog vóór Guinness stemde, zegt Blaauwendraad niet zo veel. “Die meerderheid was inclusief de grote stem van Van Neerbos, de stem van Intergamma zelf, die van de STAK en de stemmen van een paar aandeelhouders die misschien de reikwijdte van deze hele operatie niet goed overzien.”

Toekomst buiten Intergamma?
Mocht Intergamma Operatie Guinness uiteindelijk toch doorzetten, dan zijn voor Bourrelier Group alle opties denkbaar. Ook die van een toekomst buiten Intergamma.
Heeft de groep een voorkeursscenario? “Nee, dat hebben we niet, We willen graag op een harmonieuze manier zakendoen, maar dat maakt Intergamma ons heel moeilijk.”
Zelf vindt Blaauwendraad niet dat Bourrelier Group agressief opereert. “Wij handelen juist defensief. Ter bescherming van onze belangen en die van andere aandeelhouders.”
Gevraagd naar een 'worst-case', houdt Blaauwendraad alle opties open. Hoe groot de kans is dat Bourrelier Group aan het eind van het jaar nog aandeelhouder en franchisenemer van Intergamma is? “Dat weet ik oprecht niet.”

Intergamma zoekt dialoog
Reactie van Intergamma: ‘De besluitvorming rondom Guinness is buitengewoon zorgvuldig geweest. Bovendien zijn de beweringen van de heer Blaauwendraad absoluut onjuist. Dit blijkt ook uit het duidelijke vonnis van de Ondernemingskamer. Er zijn meerdere aandeelhoudersvergaderingen gehouden en telkens heeft een zeer ruime meerderheid voor de plannen gestemd. Op de laatste vergadering in februari heeft 92,5% van de aandeelhouders voor de overname en nieuwe structuur gestemd. Hierop heeft de directie in maart de koopovereenkomst met CRH getekend. De vergelijking met het Stalinisme is gezien de historische achtergrond bijzonder te noemen. Intergamma tracht al een jaar om tot een open dialoog te komen met de Bourrelier Group, iets dat maar niet lijkt te lukken,’ aldus een woordvoerder van Intergamma.”

Bourrelier Group noemt in een persbericht rondom de aanstaande aandeelhoudersvergadering een groep van zeven aandeelhouders die ook niet vóór Operatie Guinness is. In gesprek met MIX blijkt dat zeven aandeelhouders inderdaad niet vóór Guinness zijn, maar feitelijk niet meer als groep opereren en de Fransen ook niet actief steunen in het actuele verzet.