De Board van Maxeda stemde in met het convenant dat de Stichting Formido Franchisenemers overeenkwam met Formido/Maxeda. Dat meldt Johan Kolenbrander als voorzitter van de Stichting Franchisenemers.

Het convenant betreft een collectieve regeling die zowel voor de Formido-ondernemers als voor Maxeda voorwaarden regelt waarmee zij naar de toekomst kunnen. Maxeda besloot namelijk te stoppen met de Formido-formule en de meeste ondernemers te laten overstappen naar Praxis. Een groot deel van dat Formido-convenant is inmiddels ook door MIX gepubliceerd.

75% eens met convenant?
De Stichting legde op 27 februari het concept-convenant voor aan de Formido-franchisenemers die zij vertegenwoordigt. En na rijp beraad ging het overgrote deel er mee akkoord, meldt Kolenbrander. Hoeveel ondernemers dat precies zijn, wil hij niet zeggen, maar meer dan 75% is het volgens hem sowieso. Ter info: Formido kende volgens hem in 2017 80 winkels waarvan er 20 van Maxeda waren en 60 van franchisenemers.

Exit na 1-9-2019
Na de instemming door de ondernemers was het de beurt aan Maxeda om akkoord te geven op de inhoud van de collectieve regeling. Op 20 april deed de raad van bestuur en de raad van commissarissen dat met toevoeging van een paar punten en komma’s, aldus Kolenbrander. Daarin inbegrepen is een uitstroom-datum van 1 september 2019 voor ondernemers die geen Praxis mogen worden. Volgens Kolenbrander gaat het om een ‘wens van Maxeda’. “Ondernemers krijgen een overeenkomst waar een precieze datum instaat. Het is overigens ook de wens van die ondernemers die niet over mogen naar Praxis om iets langer Formido te kunnen blijven.”

Maxeda meldt in een reactie: "Over mogelijke andere situaties zullen individuele gesprekken worden gevoerd met de betreffende ondernemers, daar gaan we niet op vooruitlopen. Wel kunnen we aangeven dat de inmiddels omgebouwde winkels tot Praxis zeer goed lopen."

MIX schreef eerder over het convenant en de gevolgen voor drie groepen Formido-ondernemers. Ondernemers die Praxis mogen worden en dat ook willen. Ondernemers die geen Praxis mogen worden en dus mogen vertrekken. En de ondernemers die wél Praxis mogen worden, maar dat niet willlen of niet kunnen.