Dat Maxeda te koop staat, is een publiek geheim. Maar wat zou de moeder van Praxis, Formido en Brico waard zijn? FD doet een gooi naar het bedrag.

Uit de laatste jaarcijfers blijkt dat Maxeda de winst wist te verdrievoudigen. Op een licht teruglopende omzet en een stijgend bedrijfsresultaat.

Bartjens, de rekenmeester van het Fincieele Dagblad doet een gooi naar de waarde van Maxeda. Maar dan op basis van de jaarrekening over het boekjaar dat eindigde op 31 januari 2017. In dat jaar boekte Maxeda een winst van € 8 mln na een verlies van € 14 mln over het voorgaande boekjaar.

Om de waarde te kunnen bepalen trekt Bartjens een vergelijk met Hornbach, de enige Europese branchegenoot die beursgenoteerd is. Bartjens: "De ondernemingswaarde (beurswaarde plus nettoschuld) van Hornbach bedraagt zeven keer het bruto bedrijfsresultaat (ebitda) en de koers is ruim 13 keer zo hoog als de winst per aandeel. Als die getallen worden losgelaten op Maxeda komt er een prijs van tussen de € 80 mln en € 110 mln uit de bus. De koper krijgt er dan wel een nettoschuld van € 425 mln bij."

Vergelijk je met Amerikaanse soortgenoten als Home Depot en Lowe's, dan liggen de zogenoemde multiples een stuk hoger. Worden die toegepast op Maxeda dan springt de eventuele verkoopprijs van Maxeda met een factor drie omhoog. Dat lijkt Bartjes echter te veel van het goede.