De Vereniging Winkelketens Doe-het-zelf-branche (VWDHZ) heeft met FNV en CNV Vakmensen een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao.

Partijen hebben het bereikte akkoord aan hun achterbannen voorgelegd, die daarmee hebben ingestemd. De nieuwe cao doe-het-zelfbranche (DHZ) geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2017 en kent een looptijd tot 1 mei 2020.

Duurzame inzetbaarheid
Voor partijen is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema naar de toekomst toe. Werknemers moeten gezond kunnen blijven doorwerken. Daarvoor zal een samenhangend pakket met o.a. beheersing van verzuim, werkdruk, duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktoriëntatie van werknemers nader worden uitgewerkt. Om projecten hiertoe te financieren en de vakopleiding DHZ actueel te houden, wordt de bijdrage aan het Sociaal fonds verhoogd van 0,1% naar 0,2%. Deze verdubbeling van de bijdrage geeft echt meerwaarde. Erik Honkoop van CNV Vakmensen stelt: “Met een goede vakopleiding investeer je in de toekomst van je medewerkers. Naast het loon en de aanpak van de werkdruk is dat het belangrijkste winstpunt.”

Inkomensverbetering
Naast eenmalige aanpassing van het loongebouw, die een structureel positief effect op de lonen heeft, stijgen de lonen gedurende de looptijd op drie momenten. Per november 2018 worden de feitelijke en schaallonen van de werknemers vanaf groep 2 verhoogd met 2,5%. Per 1 juli 2019 gaan de lonen met 2,5% omhoog. Per 1 februari 2020 worden de lonen nogmaals verhoogd met 0,5%.

Marian Beldsnijder van FNV licht toe: “Met de ophoging van het loongebouw gaan de werknemers in het loongebouw er gemiddeld tussen de 3,5% en 7% op vooruit. Ook wordt het werken in de DHZ-branche aantrekkelijker gemaakt, niet alleen voor de huidige populatie maar ook voor potentiële werknemers.”

Toeslag werken op bijzondere uren
Naar het verlagen van de toeslag op zon- en feestdagen in twee stappen (75% en 50%) met een compensatieregeling - een nadrukkelijke wens van werkgeverszijde - wordt met een specialist of onafhankelijke derde verder onderzoek gedaan. Dit onderzoek wordt voor 1 juli 2019 afgerond. De werkgeversdelegatie laat weten: “Met het akkoord is een mooie basis gelegd om verder te bouwen aan een toekomstbestendige cao. Werkgevers realiseren zich dat gewenste vernieuwingen zorgvuldigheid en tijd nodig hebben. Werknemers hebben daarbij lang gewacht op een verhoging, maar die zal op de eerstvolgende loonstrook zichtbaar zijn.”