Aanstaande donderdag staat Intergamma opnieuw voor de rechters van de Ondernemingskamer.

Franchisenemer en aandeelhouder Bourrelier Group zal de rechters vragen een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Intergamma B.V. en bepaalde onmiddellijke voorzieningen te treffen. Zo luidt de cryptische omschrijving van de zaak op de rol van de rechtbank.

Het gaat misschien over de vermeende inhouding van bonussen waar Bourrelier Intergamma ven beticht. Bourrelier was het eerder al oneens met Operatie Guinness waarin Intergamma de 152 winkels van CRH-dochter Van Neerbos Bouwmarkten overnam. Toen sleepte Bourrelier Intergamma ook al voor de Ondernemingskamer. Toen ving Bourrelier bot bij de rechter. Alles over de afloop van die zaak kun je lezen op www.mixonline.nl/tags/guinness. Intergamma en Bourrelier reageerden toen heel wisselend op dat vonnis.

In de nasleep van die zaak bracht Bourrelier een andere kwestie op. Intergamma zou bepaalde leverancierskortingen en bonussen niet uitgekeerd hebben. Na een ingebrekestelling spande Bourrelier in dat kader begin juli een arbitrageprocedure aan. Bourrelier claimt een bedrag dat zou kunnen oplopen tot meer dan € 40 mln voor de periode 2012 tot 2017. Bourrelier Group heeft in dit kader op 17 mei 2018 geweigerd de jaarrekening van Intergamma voor het boekjaar 2017 goed te keuren en geen décharge verleend aan de directie, ter behoud van alle toekomstige rechten. Check het bericht Bourrelier dreigt met loopgravenoorlog.

Noch Bourrelier, noch Intergamma waren maandag bereid commentaar te geven op de aanstaande zitting van de Ondernemingskamer.