Kort voor de Kerst kreeg THR uitstel van betaling. Inmiddels is het bedrijf failliet en zint het op een doorstart. Of op een overname.

De maandag voor Kerst geraakte THR plotseling in surséance van betaling. Slechts enkele werkdagen later verzochten de bewindvoerders van THR de rechtbank de surseance van betaling in te trekken en gelijktijdig het faillissement uit te spreken, alsmede een afkoelingsperiode af te kondigen voor een periode van 2 maanden. Dit met instemming van de directie. De rechtbank van Gelderland heeft dit verzoek inmiddels ingewilligd. Tian Herstel en David Vrijbergen (beiden werkzaam bij JPR Advocaten te Doetinchem), eerder aangesteld als bewindvoerders zijn aangesteld als de curatoren.

De afgelopen dagen is er overleg geweest met de bank, de leveranciers en de klanten. Uitkomst van de diverse overleggen is dat THR de leveringen met ingang van 2 januari weer gaat opstarten om vandaaruit te onderzoeken of een doorstart of een overname mogelijk is.

Tot zover het officiële persbericht. THR-directeur Gerrit Holtman lichtte vanmiddag het personeel in en ontmoette daar verslagenheid. Aan MIX doet hij enkele nadere details uit de doeken: "Er hebben zich twee partijen aangediend voor een eventuele overname en ik weet dat er een derde op komst is. We onderzoeken die mogelijkheden. In ieder geval moet duidelijk worden hoe groot de behoefte is aan de dienstverlening van een partij als THR. Uit gesprekken met de hoofdkantoren van retailers als DGN, Praxis, Uw Groene Vakwinkel en KlusWijs meen ik te mogen afleiden dat die behoefte bestaat. En ook van leverancierszijde ontving ik meerendeels volwassen, professionele reacties waaruit blijkt: 'we hebben jullie nodig'. Dat geeft van beide zijden hoop, want als er geen behoefte zou zijn aan een bedrijf als dit, dan houdt voor THR alles op." 

Context bij THR (en de link met PGZ) 

THR is ontstaan uit de samenvoeging van Ter Hoeven en Reesink. Die twee aandeelhouders zijn er intussen uit. In het verleden is er sprake geweest van samenvoeging van THR met soortgenoot PGZ/Feeder One. Die samenvoeging zou een eind maken aan de situatie waarin twee distributeurs allebei gedijen bij schaalgrootte maar elkaar dwarszitten in dezelfde - relatief kleine - Benelux markt. Naar verluidt lag Ter Hoeven destijds persoonlijk dwars. Toen Reesink mede-aandeelhouder Ter Hoeven uitkocht en THR in zijn geheel verkocht, had menigeen nieuwe toenadering met PGZ verwacht. THR ging toen over in handen van een stel private investeerders. THR kampte nog steeds met de schaalgrootte van de markt, maar probeerde die op te rekken door ook te werken aan fullfillment voor e-commercebedrijven en B2B-klanten.

Nu THR zint op een doorstart of een overname komt PGZ mogelijk opnieuw in beeld. Een van de PGZ-aandeelhouders is Capital A (v/h ABN Amro Particpaties, thans ook aandeelhouder in SmartWares). Deze durfinvesteerders spreken op hun site over PGZ als een bedrijf dat in een drastisch veranderende afzetmarkt haar bedrijfsmodel ingrijpend heeft gewijzigd en onderdelen succesvol verkocht waardoor het weer in staat is verder te groeien. THR maakte ook zo'n move met de verkoop van Hendrik Jan de TuinmanCheck Capital A over PGZ.