THR is definitief failliet. De plannen voor een doorstart of een overname zijn op niets uitgelopen.

De curatoren van THR, Tian Herstel en David Vrijbergen laten weten dat er geen doorstart mogelijk is voor THR. Het bericht: "Vanaf het moment dat het faillissement is uitgesproken op 27 december 2019 door de rechtbank van Gelderland is onderzocht of er een doorstart, in welke vorm dan ook kon worden gerealiseerd. Spijtig genoeg is dit niet gelukt. THR zal ook de komende week de leveringen nog continueren om de klanten de gelegenheid te bieden een alternatief te vinden."

Geen markt voor THR-model

Curator Tian Herstel vind het heel jammer dat hij vandaag de conclusie heeft moeten trekken dat er kennelijk geen markt is voor een bedrijf met het model van THR. "Marges, tegenover de kostenstructuur", noemt hij als oorzaak. "Er was eigenlijk een structureel tekort aan omzet tegenover de omvang van het apparaat. In die zin hadden we ook gehoopt dat een concurrent zou zeggen, die omzet van THR pak ik er bij en in de combinatie hebben we dan een goed verdienmodel. Maar dat is niet gelukt."

Minstens 12 gegadigden

De gesprekken met gegadigden kwamen op gang toen THR vanuit surséance in faillissement ging. "Dat deed ik omdat bleek dat surséance niet tot tot een positief einde zou leiden. En een faillissement was van belang voor de borging van de belangen van de werknemers. Zo kon de loongarantieregeling in werking treden." Op dat moment meldden zich minstens 12 gegadigden voor een doorstart of een overname. Onder geheimhouding wisselde de curator informatie met hen uit en voerde hij diverse gesprekken. Die gesprekken leidden tot 6 concrete biedingen. Welke partijen dat waren, wil de curator niet verklappen, wel dat het grotendeels marktpartijen betrof, maar óók investeerders.

Kunst- en vliegwerk

De biedingen waren echter niet van dien aard dat THR tot een algehele doorstart kon komen, zegt Herstel. Hoe groot de schade is, kan hij nu niet exact vertellen. "Daarvoor moeten we de situatie de komende tijd rustig bekijken." In de paar weken dat THR failliet was, is THR in bedrijf geweest en werden klanten zo goed als het ging beleverd. Retailers aan de ene kant en leveranciers aan de andere kant bleven 'wonderwel trouw', aldus Herstel. "Dankij veel inzet van de contactpersonen binnen THR en ook van de bank. Die had er natuurlijk ook een belang bij om haar schade te beperken, maar het heeft wel wat kunst en vliegwerk gekost." Kan het zijn dat concurrenten dachten dat de omzet vanzelf wel naar hen toe zou komen als THR failliet zou gaan? "Dat kan", zegt de curator. "Maar dat heeft niemand exact zo tegen mij gezegd."

Skandia te koop

De merken van THR, met Skandia als grootste, zijn nog in handen van de curator. "Ze zijn onderdeel van een biedingenprocedure en beschikbaar. Ook de liggende voorraden proberen we nu zo goed en zo kwaad als dat gaat aan de man te brengen." Uit een bericht aan klanten valt op te maken dat THR tot 31 januari met 15% extra inkoopvoordeel gaat uitverkopen.

Oorzaken-onderzoek

In de perikelen rondom THR zag MIX een concept-bericht dat repte van toegezegde financieringen die niet gestand werden gedaan en leveranciers die afspraken doorkruisten. "Dat klopt, maar het is nu te vroeg om daar iets over te zeggen. We doen later nog een oorzakenonderzoek. Dat hoort bij een faillissementsprocedure om te onderzoeken hoe het zover is gekomen en of er wel of niet dingen zijn misgegaan." Is er nu al aanleiding om te veronderstellen dat er laakbare dingen gedaan zijn door derden? "Het is op dit moment niet gedienstig om daar iets over te zeggen", aldus Herstel. "Ik zal daar later in mijn verslag wel iets over melden."