FNV Bouw heeft deze week de cao-voorstellen voor de Houthandel uitgereikt aan de VVNH. De voorstellen zijn opgesteld met de enquêteresultaten.

Zoals gebruikelijk in deze sector komen de werkgevers in ronde twee met hun voorstellen, nadat de voorstellen van de bonden zijn besproken met hun achterban. Daardoor is de tweede ronde pas op 13 april, aldus de bond. De vakbond merkt op dat de VVNH-voorzitter  een somber beeld schetste van de toestand in de Houthandel. Dat staat volgens de bons in schril contrast met de positieve berichten van het Economisch Instituut Bouwnijverheid